Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Pethau i'w gwneud

Meirionnydd

Nofio Teulu
Harlech Ardudwy Hamdden Leisure
Nofio am ddim i Blant
£2 Oedolion
Pob Dydd Sadwrn (tymor ysgol)
10.00 - 2.00 pm

Gweler y poster ar waelod y dudalen
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01766 780 576 neu harlechleisure@btconnect.com


Angen help gyda mynd ar-lein?

Dewch i Lyfrgell Blaenau Ffestiniog ar Ddydd Mawrth rhwng 2.00 - 4.00 i gael cyngor ac arweiniad i fynd ar-lein ac i wneud y gorau o'r we.

Dewch i Lyfrgell Dolgellau ar Ddydd Llun rhwng 10.00 - 12.00 i gael cyngor ac arweiniad i fynd ar-lein ac i wneud y gorau o'r we.

Cyswllt: Daniel Richards
07854 690 529
Daniel.richards@citizensonline.org.uk

Gweler y posteri ar waelod y dudalen


Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn

PWLL NOFIO BRO FFESTINIOG BLAENAU FFESTINIOG
Dydd Mawrth 1yp - 2yp
Yn dechrau 29-03-16
Oed: 4 mis - 3 oed
£3.75 y wers
Am fwy o wybodaeth: 01766 831066
Gweler y poster ar waelod y dudalen


Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
(01766 830415)

Gweithgareddau plant (pob sesiwn am ddim)

Babis Bach Blaenau, 0-1 oed, Dydd Llun
1:30yp - 3:00yp (tymor yr ysgol yn unig)

Amser Stori, i plant o dan 5 oed, Dydd Gwener
10:00yb - 12:30yp (tymor yr ysgol yn unig)


Llyfrgell Abermaw
(01341) 280258
Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Dydd Gwener cyntaf bob mis, 14:00 - 15:00

Llyfrgell Dolgellau
(01341) 422771
Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Cyntaf a'r trydydd Dydd Mawrth bob mis, 13:30 - 14:30

Llyfrgell Tywyn
(01654) 710104
Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Dydd Mawrth cyntaf a 3ydd bob mis, 14:00 - 15:00


Coed Y Brenin Parc Coedwig, Dolgellau

Chwaraeon Cynhwysol
aMTB (beiciau mynydd addasol) - Hyfforddi a arweinyddiaeth i beiciau mynydd gyda amrediad o gallu corfforol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Graham O'Hanlon:
Ffôn: 01341 430628
Facebook: Challenge Your Boundaries (tudalen)


Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau
(01341 423579)

Plantos Pwt (0-4 oed)
Dydd Mawrth  10:15 - 11:30

Pêl Rwyd (7-12 oed)
Dydd Mawrth  18:00 - 19:00


Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn
(01654 711763 / 01654 710167)


Gwers Nofio Rhiant a Babi
Dydd Iau 13:30 - 14:00

Chwarae Meddal a Castell Neidio (0-6 oed)
Dydd Sadwrn 11:00 - 12:00

Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sadwrn 14:00 - 15:00 

Nofio am Ddim (o dan 16 oed - trigolion Gwynedd yn unig)
Dydd Sul 10:00 - 11:00

Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sul 11:00 - 12:00 


Canolfan Hamdden Penllyn, Y Bala
(01678 521222)

Gweithgareddau 60+:

Dydd Llun:
10:00yb - 9:00yh - Ystafell Ffitrwydd

Dydd Mawrth:
10:00yb - 10:30yb - Gwers Nofio 60+
10:30yb - 12:00yp - Bore Merched
12:00yp - 9:00yh - Ystafell Ffitrwydd

Dydd Mercher:
9:00yb - 10:00yb - Erobics Dwr
7:30yb - 9:00yh - Ystafell Ffitrwydd

Dydd Iau:
9:30yb - 9:00yh - Ystafell Ffitrwydd
3:00yp - 3:30yp - Gwers Nofio 60+

Dydd Gwener:
10:00yb - 7:30yh - Ystafell Ffitrwydd

Dydd Sadwrn:
10:00yb - 4:00yh - Ystafell Ffitrwydd

Dydd Sul:
10:00yb - 4:00yh - Ystafell Ffitrwydd

Nofio:

Dydd Llun:
11:30yb - 1:00yp - Nofio Cyhoeddus
2:45yp - 3:45yp - Nofio Cyhoeddus
6:30yh - 8:00yh - Nofio Cyhoeddus
8:00yh - 9:00yh - Nofio Lon

Dydd Mawrth:
12:00yp - 3:30yp - Nofio Cyhoeddus
6:00yh - 8:00yh - Nofio Cyhoeddus
8:00yh - 9:00yh - Nofio Lon

Dydd Mercher:
7:30yb - 9:00yb - Nofio Cyhoeddus
11:30yb - 1:00yp - Nofio Cyhoeddus
3:00yp - 3:45yp - Nofio Cyhoeddus
6:00yh - 8:00yh - Nofio Cyhoeddus
8:00yh - 9:00yh - Nofio Lon

Dydd Iau:
11:15yb - 12:30yp - Nofio Cyhoeddus
3:00yp - 4:00yh - Nofio Cyhoeddus
6:00yh - 7:00yh - Nofio Cyhoeddus
7:00yh - 8:00yh - Nofio Lon

Dydd Gwener:
11:00yb - 12:45yp - Nofio Cyhoeddus
2:45yp - 3:45yp - Nofio Cyhoeddus
5:00yh - 6:00yh - Nofio Cyhoeddus
6:00yh - 6:45yh - Ceufadau
6:45yh - 7:30yh - Ceufadau

Dydd Sadwrn:
10:00yb - 11:00yb - Ceufadau
11:00yb - 12:00yp - Nofio Am Ddim
11:00yb - 3:30yp - Nofio Cyhoeddus

Dydd Sul:
10:00yb - 11:00yb - Nofio Am Ddim I Plant Anabl
11:00yb - 12:00yp - Nofio Am Ddim
11:00yb - 3:30yh - Nofio Cyhoeddus


Neuadd Buddug, Y Bala
(Swyddfa Docynnau - 01678 520800)


Ymunwch â'n grŵp Facebook ni am y newyddion diweddaraf

www.facebook.com/neuaddbuddug
 
Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Buddug, dilynwch y linc isod:
Gwefan Neuadd Buddug


Theatr y Ddraig, Abermaw
(01341 281697)
Sinema Y Llusern Hud, Tywyn
(01654 710260)


Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi