Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Pethau i'w gwneud

Dwyfor

Camau Cerdd

Pwllheli

Bydd cyfres newydd Camau Cerdd / Steps in Music i blant 6mis - 3 oed yn cychwyn yn fuan yng Nghanolfan Frondeg Pwllheli gyda Elin Wyn Roberts
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael
Cysylltwch gyda Canolfan Gerdd William Mathias yn fuan er mwyn archebu eich lle.
01286 685230 neu post@cgwm.org.uk
Gweler y poster ar waelod y dudalen


Clwb Creu ar ôl ysgol Llyfrgell Pwllheli

Mae Clwb Creu i blant sy’n mwynhau celf a chrefft yn cychwyn yn Llyfrgell Pwllheli ar brynhawniau Mercher rhwng 4.00-5.00 ar y prynhawn Mercher olaf bob mis (yn cynnwys gwyliau’r haf).
Am ddim
Oedran: 5+
Angen neilltuo lle o flaen llaw - 01758 612089 LLPwllheli@gwynedd.llyw.cymru
Gweler y poster ar waelod


Llyfrgell Pwllheli 
(01758 612089)

Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Yr ail a pedwerydd Dydd Gwener bob mis, 1:30yp - 2:30yp

Clwb Creu:
Ar y dydd Mercher olaf bob mis, 4:00yp - 5:00yp
Yn addas i blant 5 - 11 (yn ystod tymor ygol yn unig)


Angen help gyda mynd ar-lein?

Dewch i Lyfrgell Porthmadog ar Ddydd Llun rhwng 2.00 - 4.00 i gael cyngor ac arweiniad i fynd ar-lein ac i wneud y gorau o'r we.

Dewch i Lyfrgell Pwllheli ar Ddydd Mawrth rhwng 10.00 - 12.00 i gael cyngor ac arweiniad i fynd ar-lein ac i wneud y gorau o'r we.

Cyswllt: Daniel Richards
07854 690 529
Daniel.richards@citizensonline.org.uk

Gweler y poster ar waelod y dudalen


Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a Llŷn
Beth sydd ymalen 2017?

Am fwy o wybodaeth ewch i

W: http://www.nationaltrust.org.uk/snowdonia neu http://www.nationaltrust.org.uk/llyn-peninsula

T: 01766 510 120 

E:eryri@nationaltrust.org.uk


DOSBARTH NEWYDD! YMARFEROL CYLCHOL

Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli

11-15 mlwydd oed
Dydd Iau 4:30-5:00pm
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01758 613437
Gweler y poster ar waelod y dudalen

Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog
11-15 mlwydd oed
Dydd Mawrth 3:45-4:45pm
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01766 512711
Gweler y poster ar waelod y dudalen


Caffi Cof
Ar gyfer pobl â demensia, ac eu gofalwyr a’u cyfeillion
Dydd Mercher cyntaf bob mis, 2-4yh
CIP, Ffordd Caerdydd, Pwllheli (drws nesaf i’r Swyddfa Bost)
Gweler poster ar waelod y dudalen


Gardening Session - Glaslyn Garden Project

Glaslyn Leisure Centre & Library, Porthmadog
Every Friday, 11:00am
Come along and grow vegetables, flowers & herbs; watering, clearing, talking & learning
Fun and a cuppa, a warm welcome to everyone
For more information contact Emma Quaeck 07768988095
See the poster at the end of this page


Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog
(01766 512711)


Gwers Nofio Oedolyn a Plentyn (2.5 - 4 oed)
Dydd Iau 15:15 - 15:45

Nofio Babi (0 - 2.5 oed)
Dydd Gwener 11:00 - 11:30Nofio am Ddim (o dan 16 oed)
Dydd Sadwrn 11:00 - 12:00


Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli 
(01758 613437)

DYDD LLUN
Sesiwn Ffitrwydd
(11 - 16 oed)
16:30 - 17:30

DYDD MAWRTH
Gymnasteg
(5 - 11 oed)
16:00 - 16:45
Clwb Nofio (7 - 16 oed)
18:00 - 19:00
Sesiwn Badminton (11 - 16 oed)
15:30 - 16:30 
Clwb Nofio (Cam 7 - 16 oed)
18:00 - 19:00

DYDD MERCHER
Gymnasteg Meithrinfa
(2½  - 5 oed)
16:00 - 16:30

DYDD GWENER
Clwb Nofio Pengwins
(4 oed neu cam 6)
17:30 18:00
Sesiwn Ffitrwydd (11 - 16 oed)
15:30 - 16:30
Mynediad Clwb Nofio (cam 7)
17:30 - 18:15
Clwb Nofio (Cam 7 - 16 oed)
18:15 - 19:15

DYDD SUL
Nofio am ddim
rhwng 13:30 - 14:30


Chwaraeon Cynhwysol
Saethu Targed - Agor i ieuengach ac oedolion - Dydd Mercher - 4:00yh - 8:00yh - Sesiwn cyntaf AM DDIM
Am fwy o fanylio cysylltwch â James Collier:
Ffôn: 07810375335
E-Bost: jimbro.jc@gmail.com
neu Phil Hughes:
Ffon: 07786984689
Facebook: Clwb Targed Aêr Gwynedd (tudalen/grwp)


Neuadd Dwyfor, Pwllheli
(Swyddfa Docynnau - 01758 704088)


Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Dwyfor, dilynwch y linc isod:
Gwefan Neuadd Dwyfor


'Messy Church' yn Eglwys Sant Ioan Pwllheli

Maent yn cyfarfod yn yr Eglwys ar y trydydd Sul o bob mis, rhwng 4 - 5:30 y prynhawn, ar gyfer crefftau, gemau, hwyl, dysgu a bwyd!

Mae croeso i bawb o 1 - 100 oed, yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli.

Ymwelwch â’r wefan St Peters Pwllheli neu dilynwch yr Eglwys ar Facebook neu Twitter/stpeterspwllheli.


Cyrsiau Goroesi Hunan-Cyflogaeth (WEA Cymru - Cymdeithas Addysg y gweithwyr)

Ysgrifennu Cynllun Busnes:
Oes gennych syniad busnes ac eisiau gweithio i chi eich hun ond ddim yn gwybod lle i dechrau? Dewch i ddysgu sut i baratoi cynllun busnes, yn cynnwys uniaethu eich marchnad darged, cystadleuaeth posibl a'r agweddau cyllidol o sefydlu eich busnes.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol:
Gweithio i chi eich hun ond ddim yn siwr sut i gofnodi eich incwm a'ch treuliau? Ddim yn siwr pa dreulio medrwch hawlio? Dewch i ddysgu sut i gofnodi anfonebau a derbynnebau i'ch cyfrifon.

Sefydlu eich busnes:
Rwan rydych chi wedi ysgrifennu eich cynllun busnes, mae'r cwrs hwn yn helpu hefo'r camau nesaf - cofresru hefo 'HMRC', marchnata a phynciau pwysig eraill ar gyfer sefydlu eich busnes.

Paratoi Cyfrifon Diwedd y Flwyddyn:
Dewch i ddysgu sut i baratoi cyfrif elw a cholled i'w ddychwelyd i HMRC. Dysgwch hefyd sut i baratoi taflen balans i ddangos werth eich busnes. Arbedwch eich hun y bil gan y cyfrifydd.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle:
01766 800475 neu tecstio 07930 867903
Ebost:
info@weacymru.org.uk
www.weacymru.org.uk
Facebook: www.facebook.com/weacymrugwynedd

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi