Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Meirionnydd

COLEG MEIRION DWYFOR (DOLGELLAU) - CLWB SGWRSIO (Dwyieithog)
Cyfle i fod yn rhan o chlwb sgwrsio Coleg Meirion-Dwyfor (Dolgellau) am ddim.
Amser: 5y.h - 6.15yh
Am fwy o fanylion cysylltwch: learnwelsh@gllm.ac.uk / 01341 424 914


CANOLFAN HAMDDEN PENLLYN, Y BALA
(01678 521222)

Dosbarthiadau Ffitrwydd:

Dydd Llun:
7:00yh - 7:45yh - Pel Ffit
8:00yh - 8:45yh - Spin

Dydd Mawrth:
6:00yh - 6:45yh - Spin

Dydd Mercher:
9:00yb - 10:00yb - Erobics Dwr
12:45yp - 1:30yp - Spin
6:00yh - 6:45yh - Spin
7:00yh - 8:00yh - Total Body Workout

Dydd Iau:
11:00yb - 12:00yp - Hyfforddiant Cylchol Ysgafn
12:45yp - 1:30yp - Spin
6:00yh - 6:45yh - Spin
7:00yh - 8:00yh - Body Track
8:00yh - 9:00yh - Erobics Dwr

Ystafell Ffitrwydd:

Dydd Mawrth:
10:30yb - 12:00yp - Bore Merched


Cadlanc Byddin Blaenau Ffestiniog

I bobl ifanc oed 12 (blwyddyn 8) - 18 oed
Bob Nos Iau 7:00 - 9:00

Mae bod yn Cadlanc Byddin gyda pentwr o buddiannau. Yr fwyaf amlwg ydi bod yr ydych yn gallu cymud rhan mewn llawer o gweithgareddau cyffrous ac heriol fel fieldcraft, hyfforddiant antur, cymorth cyntaf, cerddoriaeth, chwaraeon, Gwersyll Blynyddol ac mae hyn ond yn enwi ychydig.

Mae Tystystgrif Byddin Hyfedrydd (TBH) fydd hyfforddiant maes llafur yn dysgu sgiliau arweinyddiaeth, disgyblu ac yn rhoid hunanhyder fysach erioed wedi meddwl oedd yn bosib.

Am fwy o fanylion ymwelwch:
Gwefan: www.armycadets.com/county/clwyd-and-gwynedd-acf
Facebook: www.facebook.com/BlaenauFfestiniogArmyCadets
E-Bost: blaenauffestiniog@clwyd-gwyneddacf.org


Neuadd Buddug, Y Bala
(Swyddfa Docynnau - 01678 520800)


Ymunwch â'n grŵp Facebook ni am y newyddion diweddaraf www.facebook.com/neuaddbuddug

Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Buddug, dilynwch y linc isod:
Gwefan Neuadd Buddug


Theatr Ardudwy, Harlech
(01766 780667)


A oeddech chi gwybod bod sinema ddigidol newydd Theatr Ardudwy Harlech wedi agor ers Mai 2016?

Ewch i'w gwefan newydd i weld beth sydd ymlaen - www.theatrardudwy.cymru

Neu lawrlwythwch rhaglen Theatr Ardudwy ar gyfer mis Mehefin 2016 ar waelod y dudalen.


Theatr y Ddraig, Abermaw
(01341 281697)


Gweler rhaglen Mai a Mehefin 2016 ar waelod y dudalen


Sinema Y Llusern Hud, Tywyn
(01654 710260)


Gweler rhaglen Mai a Mehefin 2016 ar waelod y dudalen

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi