Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Dwyfor

Neuadd Dwyfor, Pwllheli
(Swyddfa Docynnau - 01758 704088)

Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Dwyfor, dilynwch y linc isod:
Neuadd Dwyfor


Messy Church Pwllheli
Rydym fel arfer yn cyfarfod ar y trydydd Sul o bob mis 4 - 5:30 pm ar gyfer crefftau, gemau hwyl, dysgu a bwyd!
Mae croeso i bawb; 1-100 oed @ Eglwys Sant Pedr, Pwllheli.
stpeterspwllheli neu dilynwch ni ar facebook twitter/stpeterspwllheli


Dawns I Bawb

Zumba Porthmadog -
Cyfeiriad: Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog - Amser: 7:00yh - 8:00yh - Hyfforddwr: Catrin Wilson


Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

Chwaraeon Cynhwysol
Boccia - i oedolion gyda amhariad cangen uchaf fel CP ac nychdod cyhyrog
Am fwy o fanylion cysylltwch â Marc Roberts:
Ffôn: 01766 514249
Gweler poster ar gwaelod y dudalen. 


Cadlanc Byddin Porthmadog

I bobl ifanc o'r oed 12 (blwyddyn 8) - 18 oed
Bob Dydd Mercher 7:00yh - 9:00yh

Mae bod yn Cadlanc Byddin gyda pentwr o buddiannau. Yr fwyaf amlwg ydi rydach yn gallu cymeryd rhan mewn llawer o gweithgareddau cyffroud ac heriol fel fieldcraft, hyfforddiant antur, cymorth cyntaf, cerddoriaeth, chwaraeon, Gwrsyll Blynyddol i enwi ychydig.

Mae Tystystgrif Hyfedrydd Byddin (THB) hyfforddiant maes llafur sydd yn dysgu sgiliau arweinyddiaeth, disgyblu ac yn rhoid hynanhyder fysach byth yn meddwl oedd yn bosib.

Am fwy o fanylion ymwelwch a gwefan:
www.armycadets.com/county/clwyd-and-gwynedd-acfGwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi