Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Arfon

Cyfleoedd hyblyg i wirfoddoli yng Ngrwp Sgowtio 1af Caernarfon
Dydd Mawrth o 6:00 - 7:00

Cyfleoedd gwych i oedolion gwirfoddol fwynhau antur a hwyl gyda Sgowtiaid Afanc rhwng 6-8 oed.
Does dim angen profiad blaenorol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Debbie Tanner ar:
Ffôn: 01407 832192
Ffôn symudol: 07920 56368


GWERSI SAESNEG (i siaradwyr ieithoedd eraill)

Amrywiaeth felly am fwy o wybodaeth ffoniwch Coleg Menai ar 01248 383347


Canolfan Chwaraeon Brailsford, Bangor
I weld beth sydd ymlaen, cliciwch yma

Sesiynau Codi Pwysau i ferched:
Pob nos Fawrth a Gwener
6:00 - 7:30

Am restr lawn o weithgareddau'r ganolfan, ymwelwch â’r Wefan neu eu Tudalen Facebook.


Dawns i Bawb - (01286 685 220)

Zumba Caernarfon
Cyfeiriad: Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon
Amser: 7:00yh - 8:00yh -
Hyfforddwr: Catrin Wilson 


Dosbarthiadau Dawns Helen McGreary

Dydd Mawrth - Academi Bangor, Deiniol Rd, LL57 2UW
 7-8yh Dawns Burlesque. Croeso i ddechreuwyr. Y cwrs nesaf yn cychwyn 5 Ionawr 2016; 23 Chwefror; 5 Ebrill a 17 Mai. £30 ar gyfer y cwrs 6 wythnos.
 8:15yh - 9:45yh Salsa, £5, Dim angen dod â phartner. Croeso i bawb, gan gynnwys dwy droed chwith! (Ail-gychwyn 5 Ionawr 2016)

Dydd Mercher - Academi, Deiniol Rd, Bangor, LL57 2UW
 6.30 -7.30yh Zumba Ffitrwydd-Ddawns.  Caneuon da a symudiadau hawdd. £5. (pob wythnos)
 8:15 - 9:45yh Jeif Swing (Hop Lindy) Y rhagfleynydd i roc a rôl! Dim angen dod â phartner.
 Croeso i bawb, £5. (ail-gychwyn 6 Ionawr 2016)

Dydd Iau - Academi, Deiniol Rd, Bangor, LL57 2UW
 6.30 -7.30yh Zumba Ffitrwydd-Ddawns.  Caneuon da a symudiadau hawdd. £5. (pob wythnos).
 (Ail-gychwyn 7 Ionawr 2016)

Gweithdy Jeif Swing (Hop Lindy), Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016, 1.30-5pm, Canolfan Gymunedol Garth, Garth Hill, Bangor, LL57 2SY, £23.
 Prynhawn o hyfforddiant gyda Sandy Bennett, ein tiwtor gwadd sy'n teithio o Milton Keynes i ddysgu symundiadau i gerddoriaeth o'r 1940au. Mae'n bosibl archebu lle rwan. £23

Grwpiau Facebook 'Burlesque North Wales' ac 'Dance Classes North Wales', os hoffech ymuno.

Gwefan: www.dance-classes-north-wales.co.uk
Ffôn: 07751 017157
Tudalennau Facebook: https://www.facebook.com/groups/120027799692/
https://facebook.com/groups/helenmcgreary7/
Pontio, Bangor
(01248 382828)

https://www.pontio.co.uk
Grŵp Ysgrifennu - Celfyddydau Anabledd Cymru
Grŵp newydd Celfyddydau Anabledd Cymru yn ardal Caernarfon ar gyfer ysgrifennwyr sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg (nofelau, straeon byrion, pethau ffeithiol, neu gerddi), ac yn hunan-nodi fel person anabl neu sydd â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â post@dacymru.com neu denni@dacymru.com
Canolfan Hamdden Plas Silyn, Penygroes (01286 882047)

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dydd Llun:
17:30 - 18:00 Effaith Metabolig
18:10 - 18:55 Spin Core
19:10 - 19:55 Hyfforddiant cylchol
 
Dydd Mawrth:
09:30 - 10:00 Effaith Metabolig
13:45 - 14:30 Mamau actif
17:15 - 17:45 Effaith Metabolig
 
Dydd Mercher:
17:15 - 18:00 Spin
18:15 - 18:45 Effaith Metabolig
19:00 - 19:45 Mamau actif
 
Dydd Iau:
14:30 - 15:00 Effaith Metabolig
20:00 - 20:45 Ystafell ffitrwydd merched yn unig
 
Dydd Gwener:
11:00 - 12:00 Sesiwn ffitrwydd dan oruchwyliaeth
17:30 - 18:00 Tynau'r Corff

Dydd Sul:
11:30 - 12:00 Effaith Metabolig

Ystafell Ffitrwydd
Dydd Llun:
09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
15:30 - 16:30 *Sesiwn 11 - 15 oed
18:00 - 19:00 *NERS
 
Dydd Mawrth:
08:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
10:00 - 11:00 *NERS
 
Dydd Mercher:
09:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
15:30 - 16:30 *Sesiwn 11 - 15 oed
 
Dydd Iau:
09:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
20:00 - 20:45 Ystafell ffitrwydd i ferched yn unig
20:45 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Gwener:
09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
11:00 - 12:00 *Sesiwn ffitrwydd dan oruchwyliaeth
15:30 - 16:30 *Sesiwn 11 - 15 oed
 
Dydd Sadwrn:
10:00 - 16:00  Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Sul:
10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus

Ystafell Bwysau
Dydd Llun:
09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
16:30 - 17:00 Hyfforddiant cychwynnol
 
Dydd Mawrth:
08:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
16:30 - 17:00 Hyfforddiant cychwynnol
18:00 - 18:30 Hyfforddiant cychwynnol
 
Dydd Mercher:
08:30 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
16:30 - 17:00 Hyfforddiant cychwynnol
 
Dydd Iau:
09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
18:30 - 19:00 Hyfforddiant cychwynnol
 
Dydd Gwener:
12:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus
14:00 - 14:30 Hyfforddiant cychwynnol
 
Dydd Sadwrn:
10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Sul:
10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus


Canolfan Hamdden a Chanolfan Tenis Arfon 
Canolfan Hamdden (01286 676451)
Canolfan Tenis (01286 676945)

Dosbarthiadau Ffitrwydd 
(Canolfan Hamdden (C.H) NEU Canolfan Tenis (C.T.):
Dydd Llun
:
09:30 - 10:00 Effaith Metabolig C.T
10:10 - 10:50 Sbin C.T
17:15 - 17:45 Effaith Metabolig C.T
19:15 - 20:00 Boxercise C.T

Dydd Mawrth:
09:10 - 09:50 Ymarfer Cylchol Bychain C.T
12:30 - 01:00 CadrioCore C.T
18:10 - 18:50 Seiclo dan Do C.T
19:15 -  19:55 Ymarfer Cylchol C.T
20:00 - 21:00 Cyflyru i Ferched C.H

Dydd Mercher:
09:30 - 10:00 Effaith Metabolig C.H
10:10 - 10:50 Seiclo dan Do C.T
11:30 - 12:45 Aqua Fit C.H
19:15 - 20:00 'Boxercise' C.T

Dydd Iau:
07:00 - 07:30 Effaith Metabolig C.H
09:20 - 09:50 Ymarfer Cylchol Bychain C.T
12:30 - 13:00 CardioCore C.T
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig C.T
19:10 - 19:50 Spin C.T

Dydd Gwener:
09:15 - 09:45 Effaith Metabolig C.T
12:00 - 13:00 Hyfforddiant Cylchol (50+) C.T
12:45 - 13:25 Spin C.T
17:15 - 18:00 Pilates C.T
18:15 - 19:00 Ymarfer Cylchol  C.T

Dydd Sul:
09:15 - 10:00 CardioCamp C.T

Nofio:
Dydd Llun:
08:00 - 09:00 Nofio cyn Gwaith
11:15 - 12:00 Nofio i'r Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
 
Dydd Mawrth:
07:45 - 09:00 Nofio cyn Gwaith
10:45 - 11:45 Nofio 60+
11:45 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:30 -  19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 19:45 Nofio Cyhoeddus
19:45 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
20:00 - 21:00 Nofio Lôn
 
Dydd Mercher:
08:00 - 08:30 Nofio cyn Gwaith
08:30 - 09:00 Nofio cyn Gwaith
11:30 - 12:15  Aerobeg Dŵr
11:30 - 12:15 Nofio Cyhoeddus
12:15 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Merched yn Unig
20:00 - 21:00 Nofio Lôn Oedolion
 
Dydd Iau:
07:45 - 09:00 Nofio cyn Gwaith
11:15 - 12:00 Nofio Cyhoeddus
12:00 - 13:00 Nofio Lôn
15:00 - 15:55 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
 
Dydd Gwener:
07:45 - 09:00 Nofio cyn Gwaith
11:15 - 12:00 Nofio i'r Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus
 
Dydd Sadwrn:
11:00 - 13:30 Nofio Cyhoeddus
 
Dydd Sul:
09:30 - 10:30 Nofio Cyhoeddus
10:30 - 15:15 Nofio Cyhoeddus
14:00 - 15:15 Nofio am ddim (o dan 16)

Ystafell Ffitrwydd (Canolfan Tenis):
Dydd Llun:
07:00 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
13:00 - 14:00 *NERS

Dydd Mawrth: 
07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 - 12:00 NERS
12:00 - 13:30 Adferiad cardiaidd
14:00 - 15:00 Adferiad canser
16:30 - 17:30 NERS
 
Dydd Mercher:
07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Iau:
07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 - 12:00 Adferiad cardiaidd
 
Dydd Gwener:
07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
09:00 - 10:30 Adferiad cardiaidd
14:00 - 15:00 Adferiad canser
 
Dydd Sadwrn:
08:00 - 18:00 Defnydd cyhoeddus

Dydd Sul: 
08:30 - 16:00 Defnydd cyhoeddus

Ystafell Bwysau (Canolfan Hamdden):
Dydd Llun:

07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Mawrth:
07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
20:00 - 21:00 Merched yn unig
21:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Mercher:
07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Iau:
07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Gwener:
07:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Sadwrn:
09:00 - 18:30 Defnydd cyhoeddus
 
Dydd Sul:
09:00 - 20:30 Defnydd cyhoeddus


Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Bethesda (01248 601515)

Dosbarthiadau Ffitrwydd:

Dydd Llun:
10:45 - 11:30 - Dosbarth hawdd a hwylus
11:45 - 12:45 - Pilates
5:30 - 6:00 - Effaith Metabolig
6:00 - 6:45 - Beicio X

Dydd Mawrth:
9:30 - 10:00 - Effaith Metabolig
5:15 - 6:00 - Hyffroddiant cylchol
7:00 - 7:45 - Ymarfer bocsio
7:45 - 8:15 - Effaith Metabolig

Dydd Mercher:
5:15 - 6:00  - Ymarfer pêl
5:30 - 6:00 - Effaith Metabolig
6:00 - 6:45 - Beicio X
7:00 - 8:00 - Pilates

Dydd Iau:
10:30 - 11:30 - Pilates
6:00  - 6:45 - Zumba
6:30 - 7:30 - Pilates

Dydd Gwener:
9:30 - 10:00 - Effaith Metabolig

Dydd Sadwrn:
10:00 - 10:45 - Beicio X

Ystafell Ffitrwydd:

Dydd Llun:
8:00 - 12:00 - Defnydd cyhoeddus
(8:00 - 11:00) - *NERS ac adferiad cardiaidd
12:00 - 1:00 - **Ysgol yn unig
1:00 - 9:00 - Defnydd cyhoeddus

Dydd Mawrth:
9:00 - 4:00 - Defnydd cyhoeddus
5:00 - 9:00 - Defnydd cyhoeddus

Dydd Mercher:
9:00 - 2:30 - Defnydd cyhoeddus
2:30 - 3:00 - **Ysgol yn unig
3:00 - 6:30 - Defnydd cyhoeddus
7:30 - 8:30 - Defnydd cyhoeddus

Dydd Iau:
9:15 - 6:00 - Defnydd cyhoeddus
7:00 - 10:00 - Defnydd cyhoeddus

Dydd Gwener:
9:00 - 7:30 - Defnydd cyhoeddus
(9:00 - 11:00) - *NERS ac adferiad cardiaidd

Dydd Sadwrn:
10:00 - 3:00 - Defnydd cyhoeddus

Dydd Sul:
10:00 - 2:00 - Defnydd cyhoeddus

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi