Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd

Iechyd

Dyma dudalennau iechyd Gwynedd-Ni. Cei wybodaeth am beryglon cyffuriau ag alcohol a gwybodaeth am roi’r gorau i ‘smygu. Hefyd mae ‘na restr o glinics Iechyd Rhywiol yn dy ardal, lle i ffonio am gymorth os wyt ti’n cael dy fwlio a digon o wybodaeth am bethau fedri di wneud i fyw bywyd iach.
Cofia fod croeso i ti awgrymu unrhyw wybodaeth arall fysa ti’n hoffi weld yma – gyrra e-bost i Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk
Felly i gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrycha ar y ddewislen ar y chwith.

I chwilio am eich gwasanaeth iechyd lleol yna dilynwch y linc isod.

Galw Iechyd Cymru

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi