Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Meirionnydd

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
(01766 830415)


Gweithgareddau plant (pob sesiwn am ddim)

Babis Bach Blaenau:
0-1 oed,
Dydd Llun, 1:30yp - 3:00yp (tymor yr ysgol yn unig)

Amser Stori:
i blant o dan 5 oed,
Dydd Gwener, 10:00yb - 12:30yp (tymor yr ysgol yn unig)


Llyfrgell Dolgellau
(01341 422 771)


Gweithgareddau plant (pob sesiwn am ddim)

Amser Stori:
i blant o dan 5 oed,
Dydd Llun cyntaf a trydydd bob mis, 10:00yb - 11:00yb (tymor yr ysgol yn unig)


Llyfrgell Tywyn
(01654 710104)


Gweithgareddau plant (pob sesiwn am ddim)

Amser Stori:
i blant o dan 5 oed,
Dydd Mawrth cyntaf a trydydd bob mis, 2:00yp - 3:00yp (tymor yr ysgol yn unig)


CANOLFAN HAMDDEN Y PAFILIWN, ABERMAW
(01341 280111)Tumble Tots

0 - 4 oed
Dydd Llun o 10:30 - 12:30
Dydd Mercher o 13:00 - 15:00

Peldroed Iau 

O dan 5 oed
Dydd Llun o 15:30 - 16:30

Dringo Iau 

Dros 8 oed
Dydd Iau o 16:30 - 17:30

Clwb Hwyl

Oedran 4 +
Dydd Mawrth & Dydd Gwener o 15:30 - 17:30

Chwaraeon Raced Iau

Dydd Mercher o 16:00 - 17:00


CANOLFAN HAMDDEN PENLLYN, BALA
(01678 521222)

Gweithgareddau Plant:
Dydd Llun:
11:00yb - 12:00yp - Tegannau Meddal
3:30yp - 4:00yh - Splash (3 oed)
4:00yh - 5:30yh - Gwersi Nofio (Ton 1-6)
5:30yh - 6:3yh - Clwb Nofio
Dydd Mawrth:
3:30yp - 4:00yh - Splash (3 oed)
4:00yh - 6:00yh - Gwersi Nofio (Ton 1-7)
Dydd Mercher:
4:00yh - 6:00yh - Gwersi Nofio (Ton 1-7)
Dydd Iau:
12:30yp - 1:00yp - Splash 1-2 (4 mis - 18 mis)
5:00yh - 6:00yh - Aqua Allsorts (NEWYDD)
Dydd Gwener:
10:30yb - 11:00yb - Splash 3-5 (18 mis - 3 oed)
11:00yb - 12:00yp - Tegannau Meddal
4:00yh - 5:00yh - Gwersi Nofio (Ton 1-4)


Criw Celf Bach

Dewch i arbrofi, mwynhau a dysgu!
Clwb celf i blant rhwng 7 a 11 mlwydd oed yw Criw Celf Bach. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i blant i greu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod gweithdai celf misol.
Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i arbrofi â deunyddiau celf, technegau a themâu mewn modd chwareus.
Ffi aelodaeth blynyddol yw £35 am 10 sesiwn 2 awr.
Bydd clybiau'n cael eu cynnal yn lleoliad canlynol:
Theatr Ardudwy, Harlech
Ffôn: 01286 679721 / 07789 032517
Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.criwcelf.co.uk


Neuadd Buddug, Y Bala
(Swyddfa Docynnau - 01678 520800)


Ymunwch â'n grŵp Facebook ni am y newyddion diweddaraf www.facebook.com/neuaddbuddug
 
Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Buddug, dilynwch y linc isod:
Gwefan Neuadd Buddug


Theatr Ardudwy, Harlech
(01766 780667)


Ewch i'w gwefan i weld beth sydd ymlaen - www.theatrardudwy.cymruTheatr y Ddraig, Abermaw
(01341 281697)


Gweler rhaglen misol ar ei safle we.

http://www.dragontheatre.co.uk/Sinema Llusern Hud, Tywyn
(01654 710260)


Gweler rhaglen misol ar eu safle we.

http://www.tywyncinema.co.uk
 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk