Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Dwyfor

Grŵp 1af Scowts Porthmadog (Beaver Colony)
Dydd Llun o 4:00 - 5:00
I fechgyn a genethod o 6 i 8 oed

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Debbie on:
T: 01407 832192
M: 07920 506368
------------------------------------------------------------
Grŵp 1af Scowts Porthmadog (Cub Pack)
Dydd Llun o 5:00 - 6:30
I fechgyn a genethod rhwng 8 - 10.5oed

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Debbie on:
T: 01407 832192
M: 07920 506368


------------------------------------------------------------
Grŵp Scowts Porthmadog
I fechgyn a genethod rhwng 10 – 14oed
Pob dydd Iau 7:00 - 9:00 (Tymor ysgol yn unig)
Yr Harbwr, Porthmadog

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Debbie ar :
T: 01407 832192
M: 07920 506368Llyfrgell Porthmadog
(01766 514091)

Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Bob yn ail Dydd Gwener 2:15 - 3:00


Llyfrgell Pwllheli
(01758 612089)

Amser Stori a Chân:
Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
Ail a pedwerydd Dydd Gwener o bob mis, 1:30 - 2:30
Coloni Sgowtiaid Ifanc Grwp Sgowtio 1af Porthmadog
Dydd Llun - 4:00 - 5:00 
I fechgyn a merched rhwng 6 - 8 oed

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Debbie ar:
Ffôn: 01407 832192
Ffôn symudol: 07920 506368
Grŵp Cybiau Sgowt 1af Porthmadog
Dydd Llun o 5:00 - 6:30 
I fechgyn a merched rhwng 10 - 14½ oed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Debbie ar:
Ffôn: 01407 832192
Ffôn symudol: 07920 506368
Grŵp Sgowtiaid Porthmadog
Bob nos Iau 7:00 - 9:00 (Tymor yr Ysgol yn unig)
I fechgyn a merched 10-14oed
The Harbour, Porthmadog

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Debbie ar:
Ffôn: 01407 832192
Ffôn symudol: 07920 506368
Messy Church' yn Eglwys Sant Ioan Pwllheli

Maent yn cyfarfod yn yr Eglwys ar y trydydd Sul o bob mis, rhwng 4 - 5:30 y prynhawn, ar gyfer crefftau, gemau, hwyl, dysgu a bwyd!

Mae croeso i bawb o 1 - 100 oed, yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli.

Ymwelwch â thudalen Facebook St Peters: https://www.facebook.com/stpeterspwllheli 
Canolfan Hamdden Dwyfor (01758 613437)


DYDD MAWRTH
Gymnasteg
(5 - 11 oed)
16:00 - 16:45
Clwb Nofio (7 - 16 oed)
18:00 - 19:00

DYDD MERCHER
Gymnasteg Meithrinfa
(2½  - 5 oed)
16:00 - 16:30

DYDD GWENER
Clwb Nofio Pengwins
(4 oed neu cam 6)
17:30 18:00

DYDD SUL
Nofio am ddim
rhwng 13:30 - 14:30
Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog (01766 512711)

DYDD LLUN
Rhiant a Phlentyn
11:30 - 12:00 - Pwll Nofio Bach (0 - 3oed)

DYDD MAWRTH
Clwb Nofio
18:00 - 19:00 (Cam 6 < 16)

DYDD MERCHER
Gymnasteg
Oedran 4 - 6 rhwng 15:45 - 16:30
Oedran 6 - 8 rhwng 16:30 - 17:15
Oedran 8 - 11 rhwng 17:15 - 18:00
Karate
17:00 - 18:00 i oedran 6 - 16

DYDD GWENER
Rhiant a Phlentyn
11:30 - 12:00 - Pwll Nofio Bach (0 - 3oed)
Clwb Achub Bywyd
18:30 - 19:30 i oedran 6 - 16

DYDD SADWRN
Nofio am Ddim
11:00 - 12:00

DYDD SUL
Nofio am Ddim
11:00 - 12:00
Gweithgareddau Yr Urdd

Pêl-Rwyd Porthmadog:
Ganolfan Hamdden Glaslyn
5:00yh - 6:00yh, 
Blynyddoedd 3-6 , £3 am 1 gwers

Athletau Porthmadog: Ganolfan Hamdden Glaslyn
6:00yh - 6:45yh, 
Blynyddoedd 3-6, £3 am 1 gwers

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau Yr Urdd, cysyllta gyda Aled Jones ar y manylion cyswllt isod.
Byddwn yn rhoi fwy o wybodaeth am weithgareddau yn fuan
Ffôn: 01248 672105
Ebost: aled@urdd.org
Neuadd Dwyfor, Pwllheli
(Swyddfa Docynnau - 01758 704088)

Am rhestr llawn o ddigwyddiadau yn Neuadd Dwyfor, dilynwch y linc isod:
Gwefan Neuadd Dwyfor
Criw Celf Bach

Dewch i arbrofi, mwynhau a dysgu!

Clwb celf i blant rhwng 7 a 11 mlwydd oed yw Criw Celf Bach. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i blant i greu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod gweithdai celf misol.
Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i arbrofi â deunyddiau celf, technegau a themâu mewn modd chwareus.

Ffi aelodaeth blynyddol yw £35 am 10 sesiwn 2awr.

Bydd clybiau'n cael eu cynnal yn lleoliad canlynol:
Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Ffôn: 01286 679721 / 07789 032517
Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.criwcelf.co.uk


Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk