Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Gwynedd Ni
Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Arfon

Coloni Sgowtiaid Ifanc Grwp Sgowtio 1af Caernarfon
Dydd Mawrth o 6:00y.h - 7:30y.h 
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 6 - 8 oed

Grẃp Cenau 1af Caernarfon
Bob Dydd Mawrth yn ystod tymor yr ysgol 6:00yh - 7:30yh
Ar gyfer bechgyn a merched rhwng 8 - 10½ oed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Debbie Tanner ar:
Ffôn: 01407 832192
Ffôn Symudol: 07920 506368


Clybiau Cofis Bach, Caernarfon

Clwb Drama
Sesiynau drama a chyfle i gael lot o hwyl lle mae plant a phobol ifanc yn gweithio efo’i gilydd i ddatblygu sgiliau perfformio a thrwy hynny’n magu hyder a sgiliau cymdeithasol a llawer mwy. Drwy chwarae gemau drama a gwneud gwaith byrfyfyr mae pobl ifanc yn gallu dysgu am eu hunain a'r byd o'u cwmpas a chael hwyl a mwynhau eu hunain ar yr un pryd.
Bob Nos Fawrth yn ystod tymor yr ysgol.
Cofis Bach (Blynyddoedd 3 - 5) Amser: 3:45 - 4:45
Cofis Mwy (Blynyddoedd 6 - 9) Amser: 5:00 - 6:00

Clwb Ysgol Roc
Lle i tua 14 o blant/pobol ifanc yn unig ac mae rhestr aros.
Gwersi gitar a gwersi drymio unigol ar gyfer plant Blwyddyn 4+. Mae cynllun benthyg gitar am ddim ar gyfer rheini sy'n cael gwersi er mwyn rhoi cyfle i bawb ymarfer adra!
Bob Nos Fawrth yn ystod tymor yr ysgol.
Gwersi unigol 25 munud o hyd wedi'u hamserlennu rhwng 3:45 a 6.45

Clwb Celf
Sesiynau celf weledol sy'n cynnig amser i blant a phobl ifanc fynegi eu hunain efo paent, lliwiau, clai, tecstiliau a phob math o ddefnyddiau wrth weithio ar ddarnau unigol a darnau ar y cyd a phrosiectau mwy. O dro i dro daw cyfleoedd i gyd-weithio ag asiantaethau eraill sy'n arwain at arddangosfeydd cyhoeddus.

Prosiectau penodol achlysurol yn ystod tymor ysgol.

Am fwy o wybodaeth am Glybiau Cofis Bach cysylltwch â Tammi Gwyn 07765 655 848 post@cofisbach.org
Cofis Bach
Cil Peblig,
Caernarfon


Galeri Caernarfon
(01286 685 222)

Cliciwch YMA i ymweld â gwefan Galeri!

Cysylltwch :
Ffôn: 01286 685219 
Ebost: sbarc@galericaernarfon.com

Pontio, Bangor

Digwyddiadau i deuluoedd ~
info@pontio.co.uk
Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ
https://www.pontio.co.uk


Canolfan Brailsford, Prifysgol Bangor
Am rhestr llawn o gweithgareddau gwelwch:
http://www.bangor.ac.uk/brailsford/


Dawns i Bawb
Am fanylion cyswllt
http://dawnsibawb.org/


‘Bops Bach' / 'Bops Mawr' i blant 4oed ac fengach

Prosiect Celfyddydau i Blant
Ymunwch yn yr hwyl! Gwersi cerddoriaeth, drama a dawns! Dyma ffordd gwych i gael profiadau a magu hyder. Bydd cyfle i rieni ymuno yn y canu a’r dawnsio ar ddiwedd y sesiwn.
£3.50 y sesiwn (sesiwn cyntaf am ddim)

Bops Bach
Dydd Iau rhwng 4:00 - 4:45 ar gyfer oedran 2 - 5

Bops Mawr

Dydd Iau rhwng 4:45 - 5:30 ar gyfer oedran 6 - 9

Cynhelir y sesiynau yn ddwyieithog. Yng nghanolfan Gwyrfai, Cibyn, Caernarfon.

Cysylltwch â Johanne Jones i gofrestru ar:
Ffôn symudol: 07766313194 
Ebost: Johannejones.sing@btinternet.com


Criw Celf Bach

Dewch i arbrofi, mwynhau a dysgu!

Clwb celf i blant rhwng 7 a 11 mlwydd oed yw Criw Celf Bach. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i blant i greu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod gweithdai celf misol.
Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i arbrofi â deunyddiau celf, technegau a themâu mewn modd chwareus.

Ffi aelodaeth blynyddol yw £35 am 10 sesiwn 2awr.

Bydd clybiau'n cael eu cynnal yn lleoliad canlynol:
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Ffôn: 01286 679721 / 07789 032517
Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.criwcelf.co.uk


Chwaraeon Yr Urdd

http://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/

 


CANOLFANAU HAMDDEN GWYNEDD

Arfon a Tenis: https://www.bywniach.cymru/bywniach-arfon-caernarfon/amserlenni/

Plas Silyn: https://www.bywniach.cymru/bywniach-plas-silyn-penygroes/amserlenni/

Plas Ffrancon: https://www.bywniach.cymru/bywniach-plas-ffrancon-bethesda/amserlenni/

Bangor: https://www.bywniach.cymru/bywniach-bangor/amserlenni/

 

Pwllheli: https://www.bywniach.cymru/bywniach-dwyfor-pwllheli/amserlenni/

Porthmadog: https://www.bywniach.cymru/bywniach-glaslyn-porthmadog/amserlenni/

Bro Ffestiniog: https://www.bywniach.cymru/pwll-nofio-bro-ffestiniog/amserlenni/

 

Bala: https://www.bywniach.cymru/bywniach-penllyn-bala/

Tywyn: https://www.bywniach.cymru/bywniach-bro-dysynni-tywyn/

Dolgellau: https://www.bywniach.cymru/bywniach-glan-wnion-dolgellau/

Barmouth: https://www.bywniach.cymru/bywniach-pavilion-barmouth/

  

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio'r safle

Chwilio


Tecstia Ni

Tecstia Ni

Tecstia ni am wybodaeth 07920083909

 
 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk