Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Croeso i Gwynedd-Ni!
Rhiant : Croeso i Gwynedd-Ni! |
 

Croeso i Gwynedd-Ni!

Lle i gael gwybodaeth ydi Gwynedd-Ni.
Mae gwybodaeth ar gael am bethau fel:

  • Clybiau e.e. peldroed, nofio, pelrwyd, celf, cerdd a llawer mwy!
  • Cadw'n saff
  • Bwyta'n iach ac ymarfer corff
  • Bwlio
  • Prentisiaethau

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda ni ar:

Ffôn: 01286 675570
Tecst: 07920 083909
Gwefan: www.gwynedd-ni.org.uk
E-bost: gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru
Dilynnwch ein tudalen Facebook i weld be sydd ymlaen yn dy ardal dros yr wythnosau nesaf.Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc
Grant i’w rannu i grwpiau ar gyfer creu rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc.
Cliciwch Yma am fwy o wybodaeth!
Dewis Doeth
Os byddwch yn sâl neu’n cael eich anafu gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir i wneud yn siwr eich bod yn cael y driniaeth orau. Mae'n esbonio beth mae pob un o wasanaethau'r GIG yn ei wneud, a phryd y dylid eu defnyddio.

Bydd dewis yn ddoeth yn golygu y cewch chi a'ch teulu y driniaeth orau. Mae hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysuraf y GIG helpu'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf.
 
Adnabod Camdriniaeth?
Gall camdriniaeth mewn perthynas ddigwydd i unrhyw un. Mae'n golygu mwy na thrais corfforol, gall fod pan fydd rhywun yn dy roi i lawr, yn dy fygwth neu yn dy orfodi i wneud rhywbeth nad wyt yn dymuno wneud. I gael gwybod mwy am sut i adnabod yr arwyddion, i ddweud dy ddweud ar y mater a gofyn am gymorth, ymwela â gwefan: 
This is Abuse
Cymru Ifanc

Prosiect yw Cymru Ifanc - Young Wales, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc fynnu bod eu lleisiau'n cael eu clywed.

Am fwy o wybodaeth am Cymru Ifanc - Young Wales, cysylltwch â Ed Janes:
Ebost: young.wales@childreninwales.org.uk
neu cymru.ifanc@plantyngghymru.org.uk
Ffôn: 02920 342434
Gwefan: www.cymruifanc.cymru
Be wyt ti'n feddwl o Gwynedd-Ni?
Oes gen ti sylwadau neu syniadau sut i'w gwella? Gad i ni wybod drwy gwblhau
holiadur ar lein!


Diweddarwyd: 21/05/2019
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2019
Sgipio i [ brig y dudalen ]