Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Ysmygu

Ysmygu


Oeddech chi’n gwybod fod dros 4000 o wahanol cemegion mewn sigaret? Mae rhain i gyd yn ddrwg i’ch iechyd. Felly pam ddim cysidro rhoi gorau ysmygu – mae nifer o fanteision o rhoi gorau ysmygu.

Dyma ychydig o ystadegau am effaith ysmygu.

YSTADEGAU ‘SMYGU - 'Chydig o ffeithiau diddorol i chi

  • Canran o ysmygwyr yng Ngwynedd: 24% (oddeutu 28,000 o bobl)
  • 22%* o famau yn ysmygu yn ystod beichiogrwydd
  • 39%* o blant yn byw mewn cartrefi ble mae o’ leiaf un rhiant yn ysmygu yn ddyddiol - arwain at enedigaethau babanod dan eu pwysa (llai na 2500g - 5lb 8oz)
  • Ysmygu yn gyfrifol am 5650 o farwolaethau cyn amserol bob blwyddyn yng Nghymru
  • Ar gyfartaledd mae ysmygwyr yn marw 10 mlynedd ynghynt na rhai sydd ddim yn ysmygu.
  • 3% o fechgyn 13-14 mlwydd oed a 6% o enethod a 11% o fechgyn 15-16mlwydd oed a 16% o enethod yn ysmygu bob wythnos  (2010)*
  • Mae ysmygu yn lladd mwy o bobl na; alcohol, AIDS damweiniau car, cyffuriau anghyfreithlon, llofruddiaethau, a hunanladdiad gyda'i gilydd
  • Ar gyfartaledd mae ysmygwr yn gwario oddeutu £92,000 ar sigaréts yn eu bywydau. Mae hyn yn gyfatebol i 373,302 o sigaréts neu 18,665 o bacedi. Felly gwariai’r ysmygwr o gwmpas  £1500 y flwyddyn a’r eu harferiad (wedi ei amcangyfri’ ar 15 smoc y diwrnod)

Dilynwch y linciau ar ochr chwith y dudalen am gefnogaeth i rhoi’r gorau ysmygu

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi