Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Mynediad i Ysgol

Mynediad i Ysgol

Cynradd - mynediad fis Medi 2017 yn unig; dyddiad cau 1 Mawrth 2017
Mae gan blant sy’n 3 oed cyn 1 Medi hawl i addysg ran-amser mewn ysgol gynradd yng Ngwynedd.
Mae gan blant sy’n 4 oed cyn 1 Medi hawl i addysg lawn-amser mewn ysgol gynradd yng Ngwynedd.
I wneud cais i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion cynradd Gwynedd edrychwch ar wefan Cyngor Gwynedd.

Uwchradd - mynediad fis Medi 2017 yn unig
Ym mis Tachwedd, mae ysgolion cynradd yn anfon ffurflen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 er mwyn iddynt gael dewis ysgol uwchradd ar gyfer eu plentyn. I wneud cais i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion uwchradd Gwynedd edrychwch ar wefan Cyngor Gwynedd

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi