Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Pethau i'w gwneud

Lori-Ni

Lori Ni ar ei newydd wedd.
Lori Ni ar ei newydd wedd.

Ymweliadau Lori-Ni
Mae Lori Ni ar daith o gwmpas Gwynedd drwy gydol y flwyddyn.

Mae llawer o wybodaeth a thaflenni yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar lawer o bynciau ar y Lori:

  • Rhestr o ddarparwyr gofal plant e.e. Gwarchodwyr, Meithrinfeydd, Clybiau ar ôl Ysgol, Cylchoedd Meithrin
  • Gwybodaeth am wasanaethau lleol e.e. GISDA, CAB, Barnardos, Iechyd
  • Cymorth i sefydlu darpariaeth gofal plant newydd e.e. cofrestru i fod yn Warchodwr Plant
  • Gweithgareddau i'r plant ac i'r teulu e.e. pethau sy'n digwydd yn ystod gwyliau'r ysgol a dyddiau hwyl i'r teulu
  • Clybiau e.e. peldroed, nofio, cerdd, celf, hoci, dawns
  • Llinellau cymorth
  • Gwasanaethau i blant gydag anghenion ychwanegol

Mae Lori-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth Symudol) yn ymweld â digwyddiadau i'r teulu yn ystod gwyliau'r ysgol.

Os ydych yn gweld y Lori o gwmpas, cofiwch i alw i mewn!

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi