Neidio i'r

Digwyddiadau

Sesiynau dringo i blant anabl yn yng Nghanolfan Ddringo Beacon, Caernarfon

Am Ddim
Oedran 5 - 17
Rhaid archebu lle
Cyswllt: marian.lloyd.roberts@outdoorpartnership.co.uk 01690 720 167

Gweler y poster ar waelod y dudalen am fwy o fanylion (dyddiadau ac amseroedd ar y poster)


Mae Derwen yn y broses o ddechrau cyd weithio gydag Antur Waunfawr a Phartneriaeth Awyr Agored er mwyn cychwyn clwb beiciau wedi eu haddasu ym Mhas Menai. Gobeithir dechrau erbyn Haf 2016.

I gydfynd gyda hyn mae sesiwn blasu wedi ei drefnu er mwyn dangos rhai o’r beiciau sydd ar gael (gweler poster ar waelod y dudalen)

Sesiwn Blasu 17/02/16, 10yb-1yp
Canolfan Tenis Caernarfon

Gobeithio bydd hyn o ddiddordeb i chi a’r teulu ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sesiwn uchod.


Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru
Cyfarfodydd oly mis yng Ngwynedd. Ymunwch â ni am banad a sgwrs yng Hafan Café , Bangor
Ar y dydd Iau 9th Mawrth 10.30 – 12.30
a dydd Mawrth 21st Mawrth 13.00-15.00
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
info@epilepsy.wales 01978 312 325


Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae gan Wynedd amrediad eang o ddarpariaeth chwaraeon ar gyfer pobl anabl o bob oed, gan gynnwys boccia, pêl-droed, pêl-fasged cadair olwyn, trampolinio, athletau, beicio tandem, nofio, marchogaeth, saethu paralympaidd, saethu VI, gweithgareddau awyr agored, saethyddiaeth a Ffitrwydd Cynhwysol yn ein Cyfleusterau Hamdden.
Am fwy o wybodaeth ar beth sydd ar gael yn Gwynedd ewch i wefan Chwaraeon Anabledd Cymru

Gweler atodiad ar waelod y dudalen am chwaraeon cynhwysol.


Sesiynau Nofio i’r Anabl yn unig

Bob dydd Sul o 12 tan 1 yn Ganolfan Byw’n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor
Rhif cyswllt am ragor o fanylion 01248 370600


Tîm Pêl-Droed Ieuenctid Cynhwysol - Clwb Pêl-Droed Dinas Bangor yn Gymuned

Oedran 8-15
Pob Dydd Sul
10:15 - 11:15
Neuadd Chwaraeon Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon

Manylion cyswllt am ragor o fanylion:
Ethan Ray
01248 355852
ethanray@bangorcityfc.com

Gweler y poster ar waelod y dudalen


Oes gennych chi bryderon am leferydd ac iaith eich plentyn?

Mae cyfarfodydd rhieni Afasic Cymru yn cael eu cynnal yng Ngwynedd - panad, sgwrs a chyfle i gyfarfod â rhieni eraill.

Sesiynau Galw i Mewn Pwllheli

Dydd Mercher
9.30yb – 11.30yb
Canolfan Felin Fach Centre, Penlan, Pwllheli LL53 5DE
15 Ebrill 2017
17 Mai 2017
14 Mehefin 2017

Sesiynau Galw i Mewn Caernarfon

Dydd Iau
9.30yb – 11.30yb
Llyfrgell Caernarfon
15 Mawrth 2017
17 Mai 2017
14 Mehefin 2017


Gweler y posteri Afasic Cymru ar waelod y dudalen

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Sandra Foxhall:
Ebost: sandra@afasiccymru.org.uk
Ffôn 07955745385


 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi