Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Iechyd Rhywiol

Iechyd Rhywiol

Yn y clinigau Cynllunio Teulu, gallwch gael:

• Cyngor a chwnsela ar atal cenhedlu
• Profion beichiogrwydd di-dâl
• Atal cenhedlu brys
• Cyngor ar iechyd rhywiol
• Prawf gwddf y groth
• Condoms di-dâl
• Staff cymwys a phrofiadol mewn awyrgylch hollol gyfrinachol ac anffurfiol

Edrychwch ar y ddewislen ar y chwith am fanylion lleoliad y Clinigau.  

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi