Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Lles Emosiynol

Lles Emosiynol

Mi fuasai pawb yn hoffi bod yn hapus, ond weithiau mae ymdopi gyda’n teimladau yn anodd. Efallai eich bod angen siarad, i drafod ofnau a theimladau gyda rhywun sydd yn deall. Gall fod yn rhywun sy’n agos atoch - teulu neu ffrind. Gallwch hefyd siarad gyda meddyg, cwnselydd neu nyrs.

Efallai bod rhywbeth yn gwneud i chi deimlo’n isel, yn achosi teimlo'n drist a phryderus, nid ydych ar ben eich hun ac mae’n iawn teimlo fel yma weithiau. Rydych angen help i allu ymdopi gyda'ch problemau mewn ffordd positif a fydd yn gwneud i chi deimlo’n well.

Rydym wedi cynnwys manylion gwefannau a llinellau cymorth sydd yn gallu cynnig help i chi. Mae C.A.L.L.  yn darparu gwasanaeth llinell gymorth iechyd meddwl 24 awr ar gyfer Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sy’n dioddef trueni meddwl yn ogystal â’u ffrindiau, gofalwyr a pherthnasau.

Llinell gymorth C.A.L.L. -  Rhadffon 0800 132 737 neud txt HELP & eich cwestiwn i 81066

Gwefannau defnyddiol eraill:


Mind Gwynedd a Môn - Amser i Siarad

Gallwch gysylltu â Mind Ynys Môn a Gwynedd i:

  • I siarad am iechyd meddwl
  • I gael gwybodaeth yn rhad ac am ddim
  • I gael cefnogaeth un i un cyfrinachol

Cysylltwch gyda Mind Ynys Môn a Gwynedd ar:
Ffôn: 01286 685279
Ebost: info@monagwyneddmind.co.uk
Gwefan: www.ynysmonmind.co.uk
(gwelwch poster isod)

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi