Neidio i'r

Gwasanaethau Gwybodaeth Teuluoedd Gogledd Cymru

Dyma fanylion cyswllt Gwasanaethau Gwybodaeth eraill yng Ngogledd Cymru:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn
Canolfan Plant Llangefni
Ffordd y Coleg
Lôn Talwrn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LP

Ffôn: 01248 725800
E-bost: ggp@ynysmon.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Mon
 

Defaid - Gwefan Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Mon

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Canolfan Lôn Hen Ysgol
Church Walks
Llandudno
LL30 2HL
Ffôn: 01492 577850
E-bost: plant.children@conwy.gov.ukGwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych
Yr Hen Garchar
46 Stryd Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1HP

Ffôn: 01824 708220
E-bost: gwybodaethplant@sirddinbych.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth Sir Ddinbych

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint 
Canolfan Westwood
Stryd Tabernacl
Bwcle
Sir y Fflint
CH7 2JT

Ffôn: 01244 547017
E-bost: cis@flintshire.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth Sir y Fflint

Gwefan Fflint yr Ifanc

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
Llyfrgell a Chanolfan Gelf Wrecsam
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

Ffôn: 01978 292094
E-bost: fis@wrexham.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth Wrecsam
 

Gwefan Wrecsam Ifanc

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi