Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Diogelwch > Tu Allan

Tu Allan

Cadw'n ddiogel ar y strydoedd gyda'ch plant
Dyma rai pwyntiau allweddol i aros yn ddiogel ar y strydoedd

  1. Byddwch yn effro, a chadw stereos/MP3/ipod personol i ffwrdd, fel y gallwch glywed yr hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas.
  2. Cadwch at ffyrdd prysur, wedi eu goleuo'n dda, ac osgoi toriadau byr drwy strydoedd cefn
  3. Os ydych chi'n meddwl bod rhywun yn eich dilyn, yna dylech groesi'r ffordd neu fynd i fan lle mae llawer o bobl o gwmpas, fel arosfan bws neu siop
  4. Os bydd rhywun yn ceisio cymryd rhywbeth oddi wrthych, peidiwch a cwffio yn eu herbyn .

Tra byddwch allan gyda'ch plant
Dilynwch y pwyntiau isod er mwyn rhoi tawelwch meddwl i chi:

  1. Ceisiwch gadw eich plant yn eich golwg
  2. Defnyddio tennyn plentyn bydd y rhain yn cadw eich plentyn yn agos iawn atoch.
  3. Gwnewch yn siŵr eich bod chi gyd yn teithio gyda'ch gilydd yn yr un cerbyd trên, neu eistedd yn agos at eich gilydd ar fws.
  4. Gwnewch yn siwr eich bod bob amser yn mynd â'ch plentyn i doiledau cyhoeddus
  5. Atgoffwch eich plentyn i beidio byth â siarad â phobl ddieithr

Os yw plentyn yn mynd ar goll
Digwydd bod plentyn yn cael ei gwahanu oddi wrthych, mae'n fuddiol os oes ganddynt syniad beth i'w wneud - ddylent aros lle maent, ffonio adref neu mynd i fan cyfarfod. Mae’n bwysig trafod yr opsiynau gyda'ch plentyn a gweithio allan beth fysau orau.

Dyma wefanau defnyddiol sydd gyda mwy o wybodaeth am gadw'n saff:
netmums
youthoria
kidshealth

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi