Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Bywyd Teuluol > Rhiantu

Rhiantu

Os ydych yn chwilio am syniadau sut i wella eich sgiliau rhiantu edrychwch ar y tudalennau yma.


Cwrs Parodrwydd Ysgol
(Mynediad drwy Dechrau'n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf)

Cwrs i rieni gyda phlant yn cychwyn yn Meithrin neu yn mlwyddyn derbyn fis Medi! Rhaglen sydd wedi ei cynllunio er mwyn paratoi rhieni a phlant cyn cychwyn yr ysgol...

  • Annog sgiliau cymdeithasol, emosinyol ac academaidd
  • Hybu hyder
  • Dychymyg a chreadigedd trwy ddarllen

Cyfle i gyfarfod rhieni eraill, rhannu profiadau, gobeithion a phryderon dros baned.

Cysylltwch â Lowri Lloyd Williams am fwy o wybodaeth:
07887832626


Stop it Now! Cymru

Mae Stop it Now! Cymru yn rhaglen atal cam-drin plant yn rhywiol sydd wedi cael ei ariannu gan y Llywodaeth Cymru ac hefyd yr sylfaen Lucy Faithfull. Rydym yn gweithio i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth rhywiol drwy weithio gyda rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol amlasiantaethol yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd dwy godi ymwybyddiaeth ac addysg.

Ar waelod y dudalen hon mae manylion y sesiynau Stop it Now! gall Cymru gynnig.

Y Blynyddoedd Rhyfeddol

Cwrs anffurfiol i helpu rhieni adeiladu perthynas positif gyda'u plant ac annog ymddygiad da - mae'r cwrs yn rhedeg am 13 wythnos (Eithrio hanner tymor).
Mae'n gyfle i chi gyfarfod rhieni eraill a chael sgwrs dros baned a bisged, a dysgu am brofiadau, gobeithion a phryderon eraill.

Ffoniwch Lowri Lloyd Williams am fwy o wybodaeth:
07887832626
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi