Neidio i'r

Dod Yn Gymhorthydd Dosbarth

Cymwysterau
Mae’r Gwasanaeth Ysgolion yn gofyn am gymhwyster ym maes plant sy’n cyfateb i NVQ Lefel 3 (e.e. astudiaethau plentyndod) i weithio yn y maes yma. Am wybodaeth bellach ar gyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd cysylltwch â Choleg Menai 01248 383348 neu Goleg Meirion Dwyfor 01341 422827.

Yn sgil Y Cyfnod Sylfaen, cwricwlwm newydd i blant 3-7 oed mi fydd gofyn am fwy o gymorthyddion dosbarth o Medi 2008. Edrychir ar gymorthyddion sydd â’r cymwysterau gorau a rhoddir sylw i’r maes yma gan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn eu hysbyseb CHWARAE DYSGU TYFU

Swyddi
•Cysylltu gyda’ch ysgol leol i holi am unrhyw swyddi gwag ganddynt.
•Cysylltu gyda’r Gwasanaeth Ysgolion 01286 679493/ 679559 i roi eich enw ar restr Cymorthyddion Dosbarth ac fe nawn nhw anfon pecyn cofrestru a ffurflen DBS i chi.

Mae rhestr o swyddi gwag ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd a cânt eu ddiweddaru’n gyson. Yn anaml iawn,  cânt eu hysbysebu yn y wasg.
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi