Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Llythrennedd Gwybodaeth

Llythrennedd Gwybodaeth

Rydym i gyd yn dibynnu ar wybodaeth yn ei bywydau bob dydd. Gall y wybodaeth yma bod  ar gyfer chwilio am ofal plant, budd daliadau, gwybodaeth am iechyd, gwybodaeth am fusnesau bach, cymorth gyda gwaith cartref a gweithgareddau ar ôl ysgol ar gyfer plant, neu wybodaeth cyflogaeth ar gyfer ceiswyr gwaith. Mae’n bwysig felly gwybod sut i ddod o hyd a defnyddio’r wybodaeth.

Er mwyn darganfod y wybodaeth fwyaf perthnasol ar gyfer eich chwiliad, mae modd defnyddio sgiliau Llythrennedd Gwybodaeth. “Llythrennedd gwybodaeth yw gwybod pryd a pham mae arnoch angen gwybodaeth, ble i ddod o hyd iddi, a sut mae ei chloriannu, ei defnyddio a'i throsglwyddo mewn ffordd foesegol."

Dyma’r camau y dylid ei gymryd pan yr ydych yn chwilio am wybodaeth.


Cynllunio
Pa wybodaeth sydd ei hangen?
Ble mae'r wybodaeth?

Darganfod
Beth yw'r adnoddau gwybodaeth?
Sut i ddod o hyd i wybodaeth?

Casglu a Gwerthuso
Sut i werthuso gwybodaeth?

Creu and Share
Sut i ddefnyddio a chyfathrebu gwybodaeth mewn ffordd foesegol?
Sut i reoli'r wybodaeth


Nid yn unig bod Llythrennedd Gwybodaeth yn eich galluogi darganfod y wybodaeth fwyaf perthnasol Mae’n hefyd yn helpu pobol dysgu pobl sut i ymchwilio ac astudio  yn ogystal â helpu pobl i ddatblygu sgiliau dysgu gydol oes sy’n hanfodol ar gyfer dinasyddiaeth wybodus.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am sgiliau Llythrennedd Gwybodaeth yn eich Llyfrgell leol, neu gallwch edrych ar y dolenni isod 

Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi