Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cychwyn Iach

Cychwyn Iach yn rhoi cychwyn gorau mewn bywyd i chi a’ch teulu

Os ydych yn feichiog neu mae ganddo chi blentyn sydd o dan 4 mlwydd oed, mae’n bosib i chi dderbyn talebau Cychwyn Iach fel cymorth i brynu rhai bwydydd sylfaenol. Mae’r cynllun (drwy meini prawf) yn cynnig talebau i’w gwario gyda manwerthwyr lleol.

Gall merchaid beichiog a phlant dros 1 mlwydd oedd ac o dan 4 mlwydd oed dderbyn 1 taleb gwerth £3.10 pob wythnos.
Gall blant o dan 1 mlwydd oed dderbyn 2 daleb gwerth £3.10 (£6.20) pob wythnos.


Gall talebau gael eu defnyddio i brynu:

  • Llaeth buwch plaen – cyflawn, rhannol, sgim. Mi allith fod wedi pasteureiddio, sterileiddio, bywyd hir neu UHT
  • Ffrwythau a llysiau ffres neu rhewedig (ffrwythau a llysiau heb cynhwysion ychwanegol), cyfan neu mân, wedi’w pacio neu’n rhydd
  • Llaeth formiwla baby sydd yn nodi gall ei ddefnyddio o genedigaeth ac sydd yn seiliedig ar llaeth buwch


Cwblhau cais Cychwyn Iach


Dyma beth sydd angen ei wneud:

  1. Derbyn ffurflen gais – wedi’w atodi isod. Bydd angen cwblhau Rhan A yn ofalus gan ddefnyddio beiro ddu a PRIF lythrennau.
  2. Gofynnwch i’ch bydwraig neu ymwelydd iechyd i gwblhau ac arwyddo Rhan B (Ni fydd angen talu am hyn)
  3. Sicrhau fod y gwybdoaeth ar y ffurflen yn gywir ac eu bod wedi arwyddo a dyddio ganddo chi ac arbennigwr iechyd.  PWYSIG: ni fydd bosib derbyn ffurflenni sydd heb i’w arwyddo gan arbennigwr iechyd, felly sirchewch nid ydych wedi anghofio’r câm yma.
  4. Danfonwch y ffurflen i’r cyfeiriad isod – (nid oes angen stamp)

*Caiff y ffurflen yn Saesneg yn unig

Freepost RRTR-SYAE-JKCR
Healthy Start Issuing Unit
PO Box 1067
Warrington
WA55 1EG

Am fwy o fanylion am y cynllun, ymwelwch â gwefan:
Gwefan Cychwyn Iach (Healthy Start)

 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi