Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cymorth

Mae'r adran yma yn cynnwys gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan asiantaethau a mudiadau lleol. Os oes gennych broblem neu eich bod yn chwilio am gymorth arbennig, cysylltwch gyda Gwynedd Ni a gallwn eich pasio i'r gwasaneth cywir.

Edrychwch ar y cysylltiadau ar y chwith i gael mwy o wybodaeth neu edrychwch yn y cyfeirlyfr.


Shelter Cymru

A oes gyda chi broblemau tai?
Mae gan Shelter Cymru dîm o gynghorwyr medrus dros ben ar hyd a lled Cymru sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim, eiriolaeth gyffredinol i bobl sydd â phroblemau sy’n ymwneud â thai.

0345 075 5005
emailadvice@sheltercymru.org.uk
www.sheltercymru.org.uk

Gweler y daflen isod.

Rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth ar dai annibynnol ac am ddim i bobl yng Ngwynedd sy’n cael anhawster wrth reoli eu tenantiaeth neu eu morgais.

Ffoniwch Dîm Cymorth Tai Annibynnol Shelter Cymru ar 01248 671 005 neu anfonwch e-bost at housingsupport@sheltercymru.org.uk

Gweler y daflen isod.


Canolfan Lon Abaty / Abbey Road

P'run ag ydych angen gwybodaeth a chyngor ar bryderon iechyd meddwl, gwasanaethau cynghori sydd ar gael, amseroedd cyfarfodydd grwpiau lleol, neu dim ond angen siarad â  rhywun, gallwn eich helpu. Yng Nghanolfan Lon Abaty, ein nod yw darparu gwasanaeth cwrtais, hwylus, proffesiynol o'r safon uchaf.

Edrychwch ar ein gwefan am fwy o wybodaeth am Ganolfan Lôn Abaty. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad ag aelod o staff  am ein gwasanaethau, ffoniwch ni ar 01248 354 888, neu anfonwch e-bost atom yn ARC@abbeyroadcentre.co.uk

Gweler eu gwefan am galendr diweddaraf : www.abbeyroadcentre.co.ukGrŵp Cefnogi Gofalwyr - Hafal

Ydych chi’n helpu ffrind neu aelod o’r teulu sydd â phroblemau iechyd meddwl?
Grŵp Bangor - dydd Llun cyntaf o bob mis 1yp-3yp yng Nghanolfan Arddio Treborth, Bangor
Grŵp Caernarfon - ail ddydd Llun o bob mis -1yp-3yp - Gwesty y Celt, Caernarfon
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag un o ymarferwyr adferiad Hafal:
Tanya Thomas 07896087438 tanya.thomas@hafal.org
neu Samantha Williams 07973988058 samantha.williams@hafal.orgAtodiadau
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi