Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

NYAS

Dechreuodd NYAS ddarparu adfocatiaeth anibynnol ac ymweliadau anibynnol i Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn o’r 1af Ebrill 2011.

Mae’r gwasanaeth ar gael i holl blant a phobl ifanc sydd yn gysylltiedig gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol, e.e. Plant yn cael eu gwarchod, Pobl Ifanc sy’n gadael gofal a Phlant mewn Angen.

Mae’r gwasanaeth yn anelu i wneud yn siwr fod gan holl bobl ifanc y cyfle i gael eu clywed a chael pobl yn gwrando a chysidro eu barn, dymuniadau a theimladau pan yn gwneud penderfyniad sydd yn effeithio arnyn nhw. Bydd adfocatwyr profiadol yn cefnogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn penderfyniadau a rhoi pwer iddynt i wneud dewisiadau.

Gall cyfeiriadau fod trwy: hunan gyfeirio gan blant / pobl ifanc unigol neu gan bobl broffesiynol ac oedolion eraill sydd wedi cael caniatad y plentyn / person ifanc e.e.Gweithwyr Cymdeithasol, Rhieni, Gofalwyr Maeth, Swyddog Adolygu Anibynnol / Cydlynydd Amddiffyn Plant a phobl broffesiynol eraill.

Gall cyfeirio rhywun drwy:
07786 9610989 – yn ystod oriau swyddfa
0800 616 101 – hyd at 8yh Dydd Llun i Dydd Gwener, 10yb i 4yh Dydd Sadwrn

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Nyas Cymru, neu ebostiwch help@nyas.net (cyfeiriad ar gyfer plant a phobl yn unig). 

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi