Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Bywyd Teuluol

Bywyd Teuluol

Mae'r categori yma am fywyd teuluol gyda nifer o dudalennau am wybodaeth rhiantu a pherthnasau e.e. perthynas treisgar.

TIM CEFNOGI TEULU

Mae tîm cefnogi teulu yn darparu gwasanaethau ar gyfer mamau, tadau, a’u plant. Rydym yn cynnig cyfleoedd i deuluoedd ddod at ei gilydd a chael hwyl a dod i adnabod rhieni eraill, yn ogystal â gwella perthynasau o fewn teuluoedd.

Blynyddoedd Rhyfeddol
Mae gwasanaeth Tîm Cefnogi Teulu yn cynnig cymorth I deuluoedd sydd eisiau ar sail 1:1 yn y cartref.

Gwasanaeth Cefnogi Tadau
A ydych yn Dad? Mae bod yn dad yn un o’r pethau mwyaf pwysig mewn bywyd, a hefyd yn gallu bod yn rôl anhygoel.  Ond weithiau mae’n waith anodd iawn ….. a dyna lle mae ein gwasanaeth tadau newydd yn gallu helpu! Rydym yn gallu helpu gyda’r berthynas rhwng tad a phlentyn drwy gynnig gweithgareddau hwylus.
Cysylltwch â Plas Pawb ar 01286 678824 am fwy o fanylion.

Cyrsiau presennol ac i’r dyfodol:
Trio annog eich plant I fwyta’n iach? Eisiau dysgu sut i goginio ar gyllid? Dewch i ymuno â’n grwp coginio.

Ydych chi eisiau rheoli eich arian yn well? Rydym yn gweithio’n agos gyda arbenigwr o’r Citizens Advice Bureaux (CAB) â fyddai’n awyddus i helpu a rhoi cymorth gyda materion ariannol.

Mae Tîm Cefnogi Teulu yn cynnig gofal plant o safon uchel AM DDIM i deuluoedd a fydd yn mynychu’r cyrsiau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Plas Pawb -
01286 678824
plaspawb@gwynedd.gov.uk 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi