Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Nyth

Logo Nyth

CEFNOGAETH AM DDIM I HELPU CHI LEIHAU EICH BILIAU YNNI

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun neu'n rhentu'n breifat, a'ch bod chi neu rhywun sy'n byw gyda chi yn derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth.

Pa gymorth AM DDIM allai fod ar gael?

- Insiwleiddio waliau a'r atig

- Boeler gwres canolog yn lle eich hen un

- Atal drafftiau trwy ddrysau a ffenestri

- Technolegau ynni adnewyddadwy

- Awgrymiadau a chyngor ynglyn ag arbed ynni

- Archwilio eich hawl i dderbyn budd-daliadau

Ffoniwch nawr - Rhadffon 0808 808 2244
www.nestwales.org.uk/cym

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi