Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Benthyciadau

Os ydych yn gallu fforddio benthyca arian, sicrhewch eich bod yn chwilio am y ddêl orau. Fe allwch ddefnyddio gwefannau cymharu. Os ydych yn penderfynu benthyca arian, mae’n bwysig eich bod yn benthyca gan gwmni cyfrifol.  Peidiwch â benthyca gan siarcod benthyca arian (loan sharks). Os ydych chi eisiau tawelwch meddwl am eich benthyciwr, fe allwch chwilio a ydynt wedi cofrestru â thrwydded i fenthyca drwy wirio'r Cofrestr Credyd Defnyddwyr neu am fwy o wybodaeth ariannol ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Siarcod Benthyca Arian
Benthycwyr heb drwydded yw siarcod benthyca arian.  Os byddwch yn benthyca ganddynt, mae’n debygol iawn y byddwch yn derbyn termau benthyg gwael, yn talu ffioedd llog afrealistig, a chael eich erlid petaech yn hwyr yn talu.  Os ydych chi’n cael eich erlid gan fenthyciwr yna gallwch eu riportio drwy ymweld â gwefan y Swyddfa Safonau Masnach Leol : neu drwy ffonio 01766 771000.
Am gymorth cysylltwch gyda Llinell Gymorth Atal Siarcod Benthyg Arian ar 0300 123 3311

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi