Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Sgamiau

Diogelwch eich prês!  Mae nifer o sgamiau yn seiliedig arnoch chi yn rhannu neu yn cael eich twyllo i rannu gwybodaeth bersonol.  I ddiogelu’ch hunan, byddwch yn wyliadwrus o rannu unrhyw wybodaeth bersonol â unrhyw unigolion neu gwmni nad ydych yn adnabod.

Os ydych chi yn bryderus eich bod yn ddioddefwr o sgam, neu eich bod yn chwilio am wybodaeth bellach ar sut i gadw’ch prês yn ddiogel, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

0300 500 5000
Dydd Llun – dydd Gwener 8.00yb – 8.00yh

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi