Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Undeb Credyd Gogledd Cymru

Mae Undebau Credyd yn fentrau ariannol sy’n eiddo i ac yn cael eu rheoli  gan yr aelodau sy’n eu defnyddio. Maen nhw’n ffordd gyfleus o gynilo ac yn rhoi cyfle i gael gafael ar fenthyciadau cost isel a llu o fanteision eraill a gallwch ddechrau cynilo gyda’r Undeb Credyd gydag cyn lleied â £1.

Am fwy o fanylion edrychwch ar wefan Undeb Credyd Gogledd Cymru

Cymeradwyodd cyfarfod cyffredinol blynyddol Undeb Credyd Gogledd Cymru ar 30 Ionawr 2016 newid yr enw i Undeb Credyd Cambrian. Am y tro parhewch i ddefnyddio gwefan Undeb Credyd Gogledd Cymru.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi