Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Cyngor Ar Bopeth Gwynedd

Mae CAB yn rhoi cyngor a gwybodaeth am ddim ar niferoedd mawr o faterion. O fewn y Deyrnas Unedig mae CAB wedi delio gyda bron i 6 milliwn o bobl yn flynyddol. Yng Ngwynedd mae y gwasaneth ar gael yn gyntaf trwy'r gwasanaeth ffôn ac os oes angen drwy apwyntiad yn y Ganolfan Gynghori sydd yn gyfleus i chwi.

Sylfaenir Gwasanaeth CAB ar bedair egwyddor. Mae’n wasanaeth:

• CYFRINACHOL
• DI-DAL
• ANNIBYNNOL
• DIDUEDD

Mae’r problemau sy’n cael eu delio gyda fwyaf yn gysylltiedig â dyled, budd-daliadau, tai a materion cwsmer ond hefyd yn helpu pobl gyda niferoedd eraill o broblemau, yn cynnwys cyflogaeth a materion cyfreithiol.

Yng Ngwynedd mae mynediad i’r gwasaneth yn gyntaf trwy wneud cyswllt gyda'r Gwasaneth Ffôn rhwng 10 – 3 o Ddydd Llun i Ddydd Iau.

Y rhif cyswllt yw: -  03444 772 020 neu edrychwch ar wefan CAB Gwynedd.

Mae 4 CANOLFAN GYNGHORI yng Ngwynedd:

BANGOR 
Yr Hen Efail
Sackville Road
Bangor
Gwynedd
LL57 1LE

CAERNARFON   
Siambr Buddug
Stryd Y Goron
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SY
   
DOLGELLAU
Adeilad Gwasanaeth Tân 
Doldir
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1HA
   
PWLLHELI

12 Stryd Penlan 
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5DH  

Yn ogystal â chael swyddfeydd ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli, mae CAB yn cynnal sesiynau galw-i-mewn ar draws Gwynedd

Bethesda Siop Ogwen - Dydd Iau 10.00 – 3.00 (wythnosol)

Blaenau Ffestiniog Llyfrgell- Dydd Llun 10.00 – 13.00 (wythnosol)

Cwm Y Glo Menter Fachwen  Dydd Mawrth 9.30 – 11.00 (bob pythefnos)

Deiniolen Ty Elidir Dydd Mawrth 9.30 – 11.00 (bob pythefnos)

Tywyn Llyfrgell Dydd Mawrth 1030 – 1430 (bob pythefnos)

Bala Canolfan Henblas Dydd Mawrth 1030-1430 (bob pythefnos)

Porthmadog Maes Parcio Network Rail Dydd Mercher 0930-1200 (bob pythefnos)

Abersoch Neuadd Pentre Dydd Mercher - 10:30 -11:30 (bob pythefnos)

Botwnnog Congl Meinciau Dydd Mercher 12:30-14:00 (bob pythefnos)

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi