Neidio i'r

Gwybodaeth ac Asiantaethau

Pecyn cymorth newydd i deuluoedd ar ddatrys problemau

Mae Cerebra, elusen genedlaethol i blant â chyflyrau newrolegol, wedi cyhoeddi pecyn cymorth newydd i gefnogi pobl anabl a gofalwyr sydd yn wynebu anawsterau gydag asiantaethau statudol mewn perthynas â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a chefnogaeth addysg.

Cafodd y pecyn cymorth ei gyhoeddi am y tro cyntaf yn 2016.

Gallwch lawrlwytho copi am ddim ar waelod y dudalen

Manylion cyswllt Cerebra:

Cerebra
2nd Floor Offices,
Lyric Buildings,
King Street
Caerfyrddin,
SA31 1BD

Ymholiadau cyffredinol: 01267 244200
Ebost: info@cerebra.org.uk
Gwefan: www.cerebra.org.uk


CEFNOGI CYNNAR
Cynllun Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella gwasanaethau ar gyfer plant anabl a phlant gydag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd. Mae Cefnogi Cynnar wedi datblygu
ystod o adnoddau a hyfforddiant sy’n anelu I ddod â darparwyr gwasanaeth ynghyd i weithio
mewn partneriaeth gyda theuluoedd.

Os ydych yn rhiant i blentyn ifanc a newydd ddechrau ar daith darganfod, medrwch gael mynediad i wybodaetha deunyddiau defnyddiol rhad ac am ddim o’r wefan

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi