Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Cynlluniau Mynediad

Cerdyn CEA (sinemâu)

Mae’r Cerdyn CEA yn gynllun cerdyn cenedlaethol sydd wedi’i ddatblygu ar gyfer sinemâu yn y Deyrnas Unedig gan y UK Cinema Association (UKCA), the Cinema Exhibitors' Association (CEA) gynt. Mae’r cynllun yn weithredol ers 2004 ac yn un modd y mae sinemâu sydd yn cymryd rhan yn sicrhau addasiadau rhesymol i westeion anabl pan maent yn mynd i’r sinema; yn arbennig y mae’n sicrhau tocyn di-dâl i rywun sydd yn mynd gyda hwy.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ewch i’w wefan https://www.ceacard.co.uk/


Hynt (theatrau a chanolfannau celfyddydau)

Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol newydd sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofynion mynediad penodol ac i’w Gofalwyr a’u Cynorthwywyr Personol.

Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt.

Gallwch chwilio gwefan ‘hynt’ am fannau hygyrch ac am fwy o wybodaeth am y cynllun mynediad: http://www.hynt.co.uk/cy/

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi