Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Bathodyn Glas

Mae'r Bathodyn Glas yn galluogi unigolion anabl i barcio mewn llefydd parcio penodol sy’n gyfleus i gyfleusterau fel siopau, meddygfeydd ac ati.

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas ar eich cyfer eich hun, neu gall aelod o'r teulu gyflwyno cais ar eich rhan. Ni fydd cost am y bathodyn.

Am wybodaeth ar sut i roi cais am Fathodyn Glas ewch i wefan Cyngor Gwynedd.
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi