Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dychwelyd i Waith

Dychwelyd i Waith

Croeso i dudalennau Dychwelyd i Waith ar gwefan Gwynedd-Ni, ceir gwybodaeth am wasanaethau a gynigir gan y Canolfan Byd Gwaith, Gyrfa Cymru ac eraill.

I gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrychwch ar y ddewislen ar y chwith.

Os hoffech drafod Credydau Treth, edrychwch ar y pdf ar waelod y dudalen i gael gwybod lle fedrwch fynd i gael cyngor.


Clwb Gwaith

Mae Clwb Gwaith yn cael ei gynnal yn Canolfan Noddfa, Caernarfon pob Dydd Iau. 1.30-3.30yp.

Cymorth ar gael am lawer o achosion gwahanol.

Te a choffi ar gael am ddim.

Gweler y poster ar waelod y dudalen am fwy o fanylion


GALW MEWN MAES G

Canolfan Ieuenctid Maesgeirchen, Bangor
Pob Dydd Mercher, 10:00 - 4:00
Pob Dydd Gwener 10:00 - 1:00
Dewch mewn am baned a sgwrs anffurfiol

Chwilio am waith?
Isio gwella sgiliau?
Isio mynd ar hyfforddiant?

Gweler y poster ar waelod y dudalen hon

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi