Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dychwelyd i Waith

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn ran o’r Adran Gwaith a Phensiynau sy’n anelu at :

•Helpu mwy o bobl i waith cyflogedig 
•Helpu cyflogwyr i lenwi eu swyddi gwag
•Rhoi’r cymorth a chefnogaeth haeddiannol i bobl mewn oed gweithio, os na allent weithio  

Ydych chi yn chwilio am waith?                          
Gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu i ddod o hyd i’r math iawn o waith llawn amser neu ran amser, dros dro neu barhaol. Gall y Ganolfan ddarparu amrediad eang o gyngor a chefnogaeth er mwyn eich helpu i edrych am waith neu hyfforddiant, a hefyd pan fyddwch yn dod o hyd i waith.

Cymorth Ariannol – Budd-daliadau Oed Gwaith 
Mae nifer o amgylchiadau pan fod eisiau neu angen cymorth ariannol arnoch, ac mae Canolfan Byd Gwaith yn delio gyda nifer o fudd-daliadau, gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.                                      
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi