Neidio i'r

Cysylltiadau Defnyddiol

ACAS - Hawliau cyflogaeth manwl - cymorth a chefnogaeth i weithwyr a mudiadau.
Cyfeiriad : 3 Purbeck House, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GJ.
Ffôn : 0300 123 1100
Gwefan : www.acas.org.uk

Busnes Cymru - Gwybodaeth i'r sawl sydd eisiau sefydlu busnes o'r newydd, ac i fusnesau sy'n bodoli yn barod.
Ffôn : 0300 060 3000
Gwefan : www.busnes.cymru.gov.uk

Plant yng Nghymru
- Mudiad plant cenedlaethol. Mae gan y wefan wybodaeth a chysylltiadau defnyddiol.
Cyfeiriad : 25 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BZ.
Ffôn : 029 2034 2434
Ebost : info@childreninwales.org.uk
Gwefan : www.plantyngnghymru.org.uk

Chwarae Teg - Gweithio mewn partneriaeth â'r Cynulliad i hybu datblygiad economaidd merched yng Nghymru - gwefan swyddogol, buddion busnes, cychwyn arni, astudiaethau achos.
Cyfeiriad : Y Swyddfa Genedlaethol, Llawr 1af Llys Angor, Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW.
Ffôn: 029 2047 8900
E-bost: post@chwaraeteg.com
Gwefan : www.cteg.org.uk 

Ymddiriedolaeth Teulu Gofal Plant - Elusen gofal plant - cyngor i weithwyr a chyflogwyr.
Cyfeiriad : 21 St.George's Road, London, SE1 6ES.
Ffôn: 020 7840 3350
Ebost: info@familyandchildcaretrust.org 
Gwefan : www.familyandchildcaretrust.org 
 
Llywodraeth Uniongyrchol
- Gwefan y llywodraeth sy'n cynnwys gwybodaeth a thaflenni am gredydau treth, dod o hyd i ofal plant,budd-daliadau plant.
Gwefan (ar gael yn y Saesneg yn unig) : www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages

Cyflogwyr o blaid cydbwysedd gwaith-bywyd - Gwefan i gyflogwyr sy'n cynnwys cefnogaeth a chyngor.
Ebost: mail@employersforwork-lifebalance.org.uk

Comisiwn Cyfle Cyfartal Cymru - Cael gwared ar rwystrau i fywyd gwaith cyfartal i ddynion a merched.
Cyfeiriad : Windsor House, Windsor Lane, Caerdydd, CF10 3GE.
Ffôn: 029 2034 3552
Ebost : wales@eoc.org.uk 

Flexibility Ltd - Gwefan i gyflogwyr sy'n cynnwys erthyglau am CGB.
Cyfeiriad : 15 Geldart Street, Cambridge, CB1 2LX.
Ffôn: 01223 304792
Ebost: editor@flexibility.co.uk  
Gwefan : www.flexibility.co.uk

Cyllid a Thollau EM - Canllawiau a thaflenni ar gael am gredydau treth plant a chredydau treth gweithio.
Ffôn: 0300 200 3100
Gwefan : www.hmrc.gov.uk  

Iechyd a Diogelwch
- Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch - taflenni ynghylch safonau gwaith ar gael am ddim.
Cyfeiriad : Knowledge Centre, Health & Safety Executive, 1G Redgrave Court, Merton Road, Bootle, L20 7HS.
Ffôn: 0845 345 0055
Gwefan : www.hse.gov.uk 

Grwp Gweithio o Adref
- Help a chyngor i bobl sy'n gweithio o adref.
Cyfeiriad : Office 26, 30-38 Dock Street, Leeds, LS10 1JF.
Ffôn : 0800 174 095
Ebost : admin@ngh.org.uk
Gwefan : www.ngh.org.uk 

'Family Lives' - Elusen sy'n cynnig cefnogaeth i rieni – gwybodaeth ddefnyddiol am CGB.
Ffôn : 0808 800 2222
Gwefan: http://www.familylives.org.uk 

Undeb y TUC - Canllawiau, gwybodaeth ac adroddiadau am CGB.
Cyfeiriad : Congress House, Great Russell Street, London, WC1B 3LS.
Ffôn: 020 7636 4030
Ebost: info@tuc.org.uk 
Gwefan : www.tuc.org.uk  

Undeb Unsain - Gwybodaeth am CGB o safbwynt gweithwyr.
1 Mapledon Place, London, WC1H 9AJ.
Ffôn: 0800 0 857 857
Gwefan : www.unison.org.uk  

Teuluoedd sy'n Gweithio
- Cyngor a thaflenni am ddim ynghylch gweithio'n hyblyg a gofal plant i rieni a chyflogwyr.
Cyfeiriad : Cambridge House, 1 Addington Square, London SE5 0HF
Ffôn: 020 7253 7243
Ebost: office@workingfamilies.org.uk 
Gwefan : www.workingfamilies.org.uk  

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi