Neidio i'r

Rhestr Wiro i Gyflogwyr a Gweithwyr

Rhestr Wirio i Gyflogwyr
I gyflogwyr sy'n ystyried gweithredu dewisiadau cydbwysedd gwaith-bywyd i'w gweithwyr, mae'n bwysig ystyried y canlynol:-
• A fydd yn agored i'r holl weithwyr?
• Pwy fydd yn 'bencampwr' cydbwysedd gwaith-bywyd yn y mudiad - ddewis, dylai fod yn uwch reolwr
• Beth yw'r costau gweithredu?
• Beth fydd rôl gweithwyr mewn llunio'r canllawiau a chynllunio unrhyw newidiadau?
• I ba raddau y bydd gweithredu'r opsiynau cydbwysedd gwaith-bywyd yn newid rôl rheolwyr a sut fyddwch yn ymdrin ag anghenion hyfforddiant rheolwyr?
• Sut fyddwch yn gwerthuso'r opsiynau?
• Sut fyddwch yn mesur eu llwyddiant?
• Sut fyddwch yn cefnogi rheolwyr sy'n delio'n gydymdeimladol â cheisiadau?

Rhestr Wirio i Weithwyr
Mae ceisio cyflwyno mesurau cydbwysedd gwaith-bywyd yn cael ei arwain gan weithwyr yn aml; mae rhai o'r atebion mwyaf dyfeisgar wedi dod o weithwyr eu hunain.
Pan fyddwch yn gwneud cais am gydbwysedd gwaith-bywyd gwell, ystyriwch sut fyddwch yn perswadio eich cyflogwr mai dyma'r dewis gorau i chi a'r mudiad ei hun. Canolbwyntiwch ar ddichonoldeb eich cais yn hytrach na'r rheswm amdano a pharhewch i gyfathrebu er mwyn osgoi gwrthdaro.
I'ch galluogi i gyflwyno achos busnes, ystyriwch y canlynol:-
• Sut fydd y ffordd wahanol hon o weithio'n effeithio ar y gwasanaeth a ddarparwch?
• Sut fyddwch yn ymdrin â gofynion y gwasanaeth pan na fyddwch ar gael?
• Sut fyddwch yn cyflawni holl brif ddyletswyddau eich swydd?
• Beth fydd yr effaith ar eich cydweithwyr/tîm o ganlyniad i'r ffordd newydd hon o weithio?
• Beth yw'r buddion i'r busnes?

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi