Neidio i'r

Cydbwysedd Bywyd-Gwaith

Ei Gael o'n Iawn!
Mae cydbwyso gwaith â gweddill ein bywydau'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni gyd ei wneud ac nid oes unrhyw amheuaeth bod y ffordd y trefnir ein bywydau gwaith yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn rheoli ein bywydau a sut y teimlwn am ein gwaith.
Mae cydbwysedd gwaith-bywyd yn fwy na theuluoedd a gofal plant; mae'n ymwneud â chael y cydbwysedd iawn rhwng yr hyn y gallwn ei gyflawni yn y gwaith ac adref a bod yn ddigon bywiog i roi o'n gorau ym mhob rhan o'n bywydau. Mae'n hanfodol i ni gyd, beth bynnag fo'n cyfnod bywyd.
Gall rhai cyflogwyr fod yn hyblyg o ran patrymau gwaith; mae eraill yn gallu cynnig buddion hyblyg - megis gwybodaeth am ofal plant neu docynnau rhodd a chyfle i ddatblygu'n bersonol. Beth bynnag y mae cyflogwyr yn ei ddewis, trwy gynnig dewisiadau fel hyn i'w gweithwyr, maent yn dangos mai eu gweithwyr yw eu hasedau mwyaf gwerthfawr.
Cynlluniwyd y canllawiau Cydbwysedd Gwaith-Bywyd  hwn ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr fel crynodeb bras o'r dewisiadau sydd ar gael. Cynhyrchwyd  y wybodaeth gan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  Wrecsam mewn partneriaeth â Grwp Cyflogwyr o Blaid Cydbwysedd Gwaith-Bywyd a Gofal Plant Wrecsam a Sir y Fflint a gwasanaethau gwybodaeth plant ledled Cymru, ynghyd â chyllid gan raglen EQUAL y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi