Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dysgu

Cyrsiau Cymunedol

Cyrsiau Cymunedol Coleg Meirion Dwyfor

Mae Coleg Meirion Dwyfor yn cynnig Cyrsiau Byr (fel arfer 2 awr yr wythnos am 10 wythnos)
Mae awmrywiaeth o gyrsiau ar gael gan gynnwys:

  • Hyder gyda darllen ac ysgrifennu
  • Hyder gyda mathemateg
  • Cyllido ar gyfer tenantiaiad
  • Llythrennedd digidol

Ble: Pwllheli, Dolgellau, Tywyn, Blaenau Ffestiniog, Abermaw, Porthmadog

Bydd myfyrwyr yn derbyn achrediad Rhydwaith Coleg Agored am eu gwaith.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jan Clark ar 01341 422827

Am ragor o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael gweler Prosbectws Rhan-amser Coleg Menai and Meirion-Dwyfor ar waelod y dudalen. 


Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor

Un opsiwn yw Astudiaethau Agored.

Mae ASTUDIAETHAU AGORED yn darparu clystyrau o bynciau ble medrwch gymryd un, neu sawl modiwl, i gyd-fynd gyda’ch diddordeb neu boced! Mae’r modiwlau yn amrywio o gyrsiau anffurfiol, heb eu hachredu i fodiwlau achrededig y gallwch ychwanegu at raglen radd os ydych am ddatblygu eich astudiaethau mewn modd mwy ffurfiol. Cyfle i flasu addysg uwch neu i ddatblygu diddordeb.

Y mae'r mwyafrif o'u cyrsiau yn cychwyn ym mis Medi neu mis Ionawr bob blwyddyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 01248 382475 neu ll@bangor.ac.uk 


WEA Cymru

Cyrsiau i oedolion ar gael yn ystod tymor y Gwanwyn a Haf 2017. Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle cysylltwch â:
01492 536693
Ebost: info@weacymru.org.uk
www.weacymru.org.uk
Gweler y poster Cyrsiau i Oedolion WEA ar waelod y dudalen


Gwersi Saesneg (i siaradwyr ieithoedd eraill)
Cyrsiau am ddim i bob lefel

Siarad a Gwrando
Darllen ac Ysgrifennu
Sgiliau Cyflogadwyedd

Llyfrgell Bangor LL57 1DT
Pob Dydd Iau
Unrhyw amser rhwng 10:00am - 4:30pm
Sesiwn gyda nos 4:45pm - 6:45pm

Bangor Bryn Menai, Holyhead Road LL57 2JA
Pob Dydd Mercher
Unrhyw amser rhwng 9:00am - 1:30pm
11:30am - 1:30pm

Llyfrgell Caernarfon LL55 1AS
Pob Dydd Gwener
Unrhyw amser rhwng 10:00am - 12:00pm

Am fwy o wybodaeth ac i bwcio lle, cysylltwch â:
WEA Cymru: Ana Gomes ESOL Development Worker - 07487736107 Ana.Gomes@weacymru.org.uk


GWERSI SAESNEG (i siaradwyr ieithoedd eraill)

 Dydd Llun 10:00 - 12:00 Canolfan Ty'r Ysgol
 Dydd Llun 1:00 - 3:00 Coleg Menai, Y Maes, Caernarfon
 Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 Coleg Menai, Y Maes, Caernarfon
 Dydd Mercher 2:00 - 4:00 Coleg Menai Y Maes, Caernarfon 
 Dydd Mercher 6:15 - 8:15 Coleg Menai, Y Maes, Caernarfon

 Am fwy o wybodaeth ffoniwch Coleg Menai ar 01248 383347


Grŵp Ysgrifennu - Celfyddydau Anabledd Cymru

Grwp newydd Celfyddyfau Anabledd Cymru yn ardal Caernarfon ar gyfer ysgrifennwyr sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg (nofelau, straeon byrion, pethau ffeithiol, neu gerddi), ac yn hunan-nodi fel person anabl neu sydd â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â post@dacymru.com neu denni@dacymru.com

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi