Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dysgu

Eisiau Dysgu Cymraeg?

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen effeithiol a threfnus i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o'r cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio'n ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o'r radd flaenaf. Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos. Mae crèche gyda rhai cyrsiau.

Rydym ni’n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i'r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Cwrs Wlpan (Dechreuwyr)
SuperWlpan (Dechreuwyr, cwrs pum diwrnod yr wythnos)
Cwrs Canol-Wlpan
Cwrs Pellach
Pellach Trwy’r Post (Cwrs Dysgu o Bell)
Uwch
Meistroli
Meistroli Trwy’r Post (Cwrs Dysgu o Bell)
Cyrsiau i Ddysgwyr Rhugl (cwrs cyfrwng Cymraeg)

Mae’r camau hyn yn cyfateb i’r pum lefel genedlaethol newydd ym maes Cymraeg i Oedolion:

Mynediad: Wlpan
Sylfaen: Canol-Wlpan
Canolradd: Pellach
Uwch: Uwch a Meistroli
Hyfedredd: Dysgwyr Rhugl
Bydd y SuperWlpan yn mynd â myfyrwyr trwy lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd mewn 10 mis.

Rydym ni hefyd yn cynnig cyrsiau aml-lefel:

Ysgolion undydd sy’n cael eu cynnig ar wahanol adegau o’r flwyddyn ar draws gogledd Cymru
Ysgolion Haf ac Ysgolion Calan

Un cwrs newydd yn ein hystod o gyrsiau yw’r cwrs Magu Hyder. Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at y rhai hynny sydd wedi cael eu magu yn yr ardal ac/neu wedi astudio Cymraeg yn yr ysgol, sy’n deall Cymraeg llafar yn hawdd, ond nad oes ganddyn nhw’r hyder i siarad yr iaith eu hunain. Mae cyrsiau’n dechrau tua diwedd Medi, gyda rhai cyrsiau dechreuwyr ychwanegol ym mis Ionawr.

Mae’n rhaglen cyrsiau ar gael ym mis Mehefin lle cewch chi hyd i'r cwrs agosaf atoch chi. Os hoffech dderbyn y rhaglen yma drwy’r post, cysylltwch â ni heddiw!

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752 neu anfonwch ebost at dgo@bangor.ac.uk.

Mae'r Dysgu Gydol Oes yn cynnig darpariaeth Cymraeg i Oedolion ar ran Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru.


Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi