Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dysgu

Llyfrgelloedd

Jan Jones - un o ddefnyddwyr rheolaidd y llyfrgell
Jan Jones - un o ddefnyddwyr rheolaidd y llyfrgell

Mae 17 o Lyfrgelloedd yng Ngwynedd lle gallwch fenthyg pob math o adnoddau am ddim, am gyfnod o dair wythnos ar y tro, gan gynnwys :

• Llyfrau i fabanod - llawer gyda thestun dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. Cofiwch nad ydym yn codi tal arnoch os niweidir hwy ar ddamwain gan blant bach. Ymunwch yn y Clwb Cropian sydd ar gael ym mhob llyfrgell lle mae cyfle i gasglu tystysgrifau lliwgar a thedi bychan i’ch plentyn wrth gropian eich ffordd trwy lyfrau!
• Llyfrau stori a llun ar gyfer pob oed
• Llyfrau a chaneuon ar dap/CD
• Llyfrau cyntaf ar gyfer Dechrau Dysgu Darllen - mae sticer glas ar y rhain
• Sachau Stori  - mae casgliadau yn Llyfrgelloedd Caernarfon, Bangor, Pwllheli, Blaenau a Tywyn, ond gallwch ofyn amdanynt am ddim o unrhyw lyfrgell. I weld pa sachau sydd ar gael, ewch i’r catalog llyfrgell http://capitadiscovery.co.uk/gwynedd/ a theipiwch sach stori fel gair allweddol.
• Nofelau byr wedi eu hanelu at Bl 3 a 4 – mae sticer gwyrdd ar rhain
• Llyfrau Print Bras Saesneg i blant
• DVDs am dal bychan yr wythnos

Mae pob un llyfrgell yng Ngwynedd yn croesawu babanod a phlant bach ac yn croesawu bwydo o’r fron. Mae offer newid clwt mewn rhai llyfrgelloedd, ac mae teganau ar gael i blant chwarae a nhw yn y llyfrgelloedd mwyaf.
I ddefnyddio Catalog y llyfrgell, edrychwch ar y wefan 

Amseroedd Stori rheolaidd yn y llyfrgelloedd mwyaf a chystadlaethau, yn cynnwys y Sialens Ddarllen Haf i Blant - holwch yn eich llyfrgell leol neu edrychwch ar Wefan Llyfrgelloedd Gwynedd.

Gwasanaethau Llyfrgell i Grwpiau Gofal Plant - gall cylchoedd meithrin, gwarchodwyr plant a grwpiau eraill yn ymwneud â gofal plant ymaelodi fel grŵp a benthyg hyd at 30 o eitemau am gyfnod o dri mis. Cysylltwch â’ch llyfrgell i drefnu cael cerdyn grŵp.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi