Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Dechrau'n Deg

Caban Bach

Mae Canolfan Deulu Caban Bach wedi ei lleoli ym mlaenau Ffestiniog. Mae’r feithrinfa ar agor o 8:00 - 5:30 gyda lle i 34 o blant a’r nod yw darparu gofal dydd o’r safon uchaf i blant yr ardal.

Mae’r Tîm Cefnogi Teuluoedd yn cyflwyno rhaglen y Rhaglen Rhiantu Blynyddoedd Rhyfeddol yn ogystal â darparu cymorth unigol i deuluoedd. Mae gweithiwr pwrpasol ar gael i gynorthwyo tadau ac mae’r gwasanaeth yn gweithio’n galed i ddatblygu’r gwaith hwn.

Mae’r gwasanaeth wedi cydweithio’n agos gyda Thîm Dechrau’n Deg Gwynedd i ddarparu gofal plant a chymorth rhiantu. Mae arian Dechrau’n Deg wedi’n galluogi i brynu teganau ac offer newydd yn y ganolfan.

Nod y prosiect yw:

  • amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed.
  • cynyddu ein gwaith gyda thadau.
  • cymryd rhan yng nghynllun peilot y rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol Plant Bach trwy Brifysgol Bangor.
  • gweithio gydag Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg gan gyfrannu at y 'rhaglen o asesiadau sgiliau tyfu’ ar gyfer plant 3 oed yn yr ardal Dechrau’n Deg.

Manylion Cyswllt:

Caban Bach,
Rhes Meirion
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd
LL41 3UA. 
http://www.barnardos.org.uk/cym/cabanbach.htm

Cefnogi Teulu
Ffôn: 01766 832 546
Ffacs: 01766 832 547

Meithrinfa
Ffôn:01766 832 561
Ffacs:01766 831 546
E-bost: cabanbach@barnardos.org.uk
Barnardo’s Cymru
Trident Court
East Moors Road
Caerdydd
CF24 5TD

Ffôn: 029 2049 3387
Ffacs: 029 2048 9802
E-bost: cymrucs@barnardos.org.uk

www.barnardos.org.uk/wales

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi