Neidio i'r

Gwasanaethau Gwybodaeth Teuluoedd Gogledd Cymru

Dyma fanylion cyswllt Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd sydd ar gael yng Ngogledd Cymru:


Gwynedd Ni - GGD Gwynedd
Gwynedd Ni
Llyfrgell Caernarfon
Allt Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AS

Ffôn: 01286 675570
Tecst: 07920 083909
E-bost: Gwynedd-Ni@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan Gwynedd Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Canolfan Plant Llangefni
Ffordd y Coleg
Lôn Talwrn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LP

Ffôn: 01248 725800
E-bost: ggp@ynysmon.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Canolfan Lôn Hen Ysgol
Church Walks
Llandudno
LL30 2HL

Ffôn: 01492 577865
E-bost: plant.children@conwy.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Caledfryn
Cyngor Sir Ddinbych
Smithfield Road
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3RJ

Ffôn: 01745 815891
E-bost: fis@denbighshire.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint 

Swyddfeydd y Sir
Stryd yr Eglwys
Fflint
Sir y Fflint
CH6 5BD

Ffôn: 01352 703500
E-bost: fisf@flintshire.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Llyfrgell Wrecsam
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

Ffôn: 01978 292094
E-bost: fis@wrexham.gov.uk

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
 

Gwefan Wrecsam Ifanc
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi