Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Beichiogrwydd

Pecynnau Dechrau Da

Mae pob baban yn derbyn pecyn Dechrau Da ar ei asesiad iechyd rhwng 8 - 12 mis oed a phecyn Blynyddoedd Cynnar ar ei asesiad iechyd 24 mis gan ei ymwelydd iechyd - am ddim.

Mae’r pecyn Dechrau Da yn cynnwys dau lyfr mewn bag cotwm ynghyd a mat bach rhigymau a gwybodaeth am lyfrau a gwasanaethau llyfrgell. Mae’r pecyn Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys dau lyfr mewn bag cario hwylus ynghyd a chreonau, pad sgriblo a gwybodaeth am lyfrau a gwasanaethau llyfrgell.

Bydd gwahoddiad yn y pecynnau i chi ymaelodi eich baban â'r llyfrgell. Cofiwch nad ydym yn codi dirwyon ar lyfrau plant na llyfrau sy'n cael eu torri ar ddamwain gan fabanod. Byddwch yn derbyn llyfr arall am ddim gan Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd wrth ymaelodi eich baban!

Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn Dechrau Da na'ch pecyn Blynyddoedd Cynnar - holwch eich ymwelydd iechyd.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi