Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Beichiogrwydd

Cewynnau Go Iawn


Ffeithiau Cewynnau:
Gall 1 babi ddefnyddio hyd at 5,000 o gewynnau!
Gall 1 cewyn gymryd hyd at 300 mlynedd i bydru
Gall cewynnau sy’n cael eu taflu gostio hyd at £1,300
Mae cewynnau go iawn yn helpu lleihau gwastraff, yn gallu bod yn rhatach ac yn edrych yn ddel dros ben.

Mae Cyngor Gwynedd eisiau i fwy o bobl ddefnyddio cewynnau go iawn er mwyn lleihau faint o wastraff sydd yn mynd i’r bin gwyrdd/bagiau duon ac i safleoedd tirlenwi.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno treial sydd yn cynnig un ai pecyn profi neu gynllun tocyn sydd werth £30.
Mae pecyn profi cewynnau go iawn sydd werth £30 yn cynnwys dau o’r cewynnau go iawn, gorchudd (amlap) gwrth-ddŵr, leinwyr ac ati neu mae modd cael tocyn werth £30 i wario ar gewynnau go iawn, gorchudd (amlap) gwrth-ddŵr, neu leinwyr neu eitemau atodol gydag arwerthwyr lleol penodol.

Er mwyn bod yn gymwys i gael y pecyn neu’r tocyn, mae’n rhaid i chi:
•  Fod yn byw yng Ngwynedd.
•  Llenwi a dychwelyd ffurflen gais
•  Bod â phlentyn sydd yn gwisgo cewynnau yn barod neu yn disgwyl plentyn.
•  Anfon copïau o dystiolaeth cyfeiriad, cerdyn mamolaeth neu dystysgrif geni’r plentyn.

I wybod mwy am y cynllun cysylltwch â Desg Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar: (01286) 679872 neu e-bost: ailgylchu@gwynedd.gov.uk

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi