Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Hygyrchedd

Mae nifer o declynnau ar gael ar y wefan i'w gwneud yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr.

Newid maint testun
Gallwch ddewis darllen y wefan mewn un o dri gwahanol faint o destun drwy glicio ar un o'r dair llythyren 'A' ar ochr chwith y wefan, uwchben y botwm 'Cartref'.

Gallwch hefyd newid maint testun drwy ddefnyddio eich porwr:

Internet Explorer: Dewis View > Text Size > maint o'ch dewis
Mozilla Firefox Cymraeg: Dewis Golwg > Chwyddo > Chwyddo Mewn / Chwyddo Allan
Mozilla Firefox: Dewis View > Zoom > Zoom In / Zoom Out 
Opera: Dewis View > Zoom > zoom o'ch dewisAllweddi mynediad
Gallwch ddefnyddio allweddi mynediad os nad ydych yn dymuno defnyddio llygoden i bori drwy rai rhannau o'r wefan. Dim ond Netscape 6 ac uwch ac Internet Explorer 4 ac uwch sy'n cefnogi allweddi mynediad.

I ddefnyddio'r dechneg hon, dilynwch y camau isod:

i) Pwyswch a dal y botwm Alt (dylai defnyddwyr Macintosh bwyso Ctrl yn hytrach nag Alt).
ii) Pwyswch rif y dudalen o ddiddordeb - cyfeiriwch at y rhestr isod o allweddi mynediad. Dylech ddefnyddio y rhifau sydd uwchben y llythrennau (yn hytrach na'r rhifau ar yr ochr dde) ar eich bysellfwrdd.
iii) Pwyswch Return.

 

Allweddi mynediad gwynedd.gov.uk

0 – Cartref
1 – Hygyrchedd
2 – Preifatrwydd a Chwcis
3 – Telerau

 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ynghylch pa mor hwylus yw'r wefan i'w defnyddio. Gallwch anfon eich sylwadau atom drwy e-bostio gwefeistr@gwynedd.gov.uk

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi