Neidio i'r

Hyrwyddo Lleisiau

Caiff 3 rhan i’r darpariaeth:

Rhan 1
• Gwerthuso gwasanaeth i plant,pobl ifanc a theuluoedd yng ngwynedd
• Grwp plant a phobl ifanc – cyfarfod hyd at 6 gwaith y flwyddyn / ar gael i werthuso 15 gwasanaeth y flwyddyn
• Grwp teuluoedd – cyfarfod hyd at 8 gwaith y flwyddyn – cyfarfod ar draws y sir i gasglu barn ar wasnaethau maent yn ei dderbyn i fwydo arweiniad strategol rhaglen teuluoedd yn gyntaf a gwasanaethau rhengflaen y dyfodol

Rhan 2
• Ymgynhori gyda phlant a phobl ifanc drwy trefnu hyd at 6 gweithgaredd ymgynghori ar draws y sir – gan gynnwys rhai sydd yn defnyddwyr gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf neu grwpiau penodol fel bo’r angen ( eto yn helpu rhoi arweiniad i ddylunio gwasanaethau’r dyfodol)

Rhan 3
• Clustnodi 4 diwrnod i waith tuag at hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth y flwyddyn
• Cyfranu tuag at cyfarfodydd lleol sydd yn hyrwyddo llais plant,phobl ifanc a theuluoedd

Darparwr:    Clywed
                    Prifysgol Bangor

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi