Neidio i'r

Pecyn 4

Cefnogi teuluoedd Gwynedd drwy‘r blynyddoedd cynnar

Darparu rhaglenni rhiantu yn seiliedig ar dystiolaeth (ffurfiol / gwybodaeth / dan arweiniad cyfoedion ac allgymorth) ar gyfer rhieni / teuluoedd sydd â phlant rhwng 0-5 oed.

Dylai hyn gynnwys cyflwyno darpariaeth hyblyg ar sail un i un a grwpiau yn unol ag anghenion rhieni / teuluoedd.

Darparu gwasanaeth cymorth i deuluoedd yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rhieni a theuluoedd gyda phlant rhwng 0-5 mlwydd oed, yn unol ag anghenion teulu (yn y cartref ac mewn canolfannau plant / cyfleusterau cymunedol ar draws y sir.

Darparu gwasanaeth ymyrraeth gynnar yn seiliedig ar dystiolaeth i grwpiau penodol o ferched beichiog.

Darparu dysgu cyn-ysgol a chyfleoedd datblygu ar gyfer plant yn seiliedig ar y Teulu yn cynnwys y technegau penodol.

Darparu gofal plant fforddiadwy o safon i gefnogi rhieni er mwyn hybu dysgu a datblygiad plant.


Darparwr Arweiniol:   Janw Hughes-Evans (BCUHB)

Darparwyr:     Uned Blynyddoedd Cynnar
                      Caban Bach Barnados


Er mwyn derbyn mynediad i’r gwasanaethau a comisiynwyd gan Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd, bydd rhaid dilyn trefn cyfeirio â osodwyd gan Gyda’n Gilydd.

Cysylltwch gyda Tim ‘Gyda’n Gilydd’ am fwy o fanylion: 01286 676128 /
gydangilydd@gwynedd.gov.uk

 

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi