Neidio i'r

Pecyn 3

Cefnogi teuluoedd Gwynedd trwy gyfleoedd chwarae,chwaraeon ac hamdden egnïol

Hyrwyddo chwarae, chwaraeon a chyfleoedd hamdden egnïol. Mae hyn yn cynnwys darparu cyfleoedd chwarae, chwaraeon a hamdden egnïol i deuluoedd er mwyn hyrwyddo rhiantu cadarnhaol (gan gynnwys gwyliau ysgol), cryfhau gwydnwch teuluoedd, gwella iechyd a ffitrwydd ac ymdrin ag iechyd meddwl ac ynysu.

Bydd Derwen hefyd yn gyfrifol am:

• Gyfleoedd chwarae cynhwysol, datblygu sgiliau, ar gyfer plant / pobl ifanc anabl a phlant / pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol a gynigir 1:1 a thrwy sesiynau grŵp


Darparwr Arweiniol:    Sioned Owen (Uned Blynyddoedd Cynnar)

Darparwyr:    Derwen


Er mwyn derbyn mynediad i’r gwasanaethau a comisiynwyd gan Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd, bydd rhaid dilyn trefn cyfeirio â osodwyd gan Gyda’n Gilydd.

Cysylltwch gyda Tim ‘Gyda’n Gilydd’ am fwy o fanylion: 01286 676128 /
gydangilydd@gwynedd.gov.uk

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi