Neidio i'r

Pecyn 2

Cefnogi teuluoedd Gwynedd trwy hyrwyddo gwybodaeth a llythrennedd ariannol a chynorthwyo rhieni i mewn i waith (Cymorth Gwynedd Ni)

Hyrwyddo gwybodaeth a llythrennedd ariannol a chynorthwyo rhieni i mewn i waith

(a) Darparu gwasanaeth gwybodaeth sy’n cael ei gyflenwi’n hyblyg er mwyn galluogi rhieni / teuluoedd i gael mynediad, deall a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau i gefnogi bywyd teuluol. Mae hyn hefyd yn cynnwys darparu gwasanaethau llythrennedd ariannol ar gyfer rhieni / teuluoedd i sicrhau cynhwysiant ariannol, macsimeiddio eu hincwm a rheoli eu harian yn effeithiol.
 
(b) Darparu cefnogaeth i alluogi pobl i gael mynediad ac elwa o’r rhaglenni dychwelyd i waith/ cefnogaeth cyflogaeth sydd ar gael yng Ngwynedd, yn benodol drwy gydlynydd rhan-amser a fydd yn cynnig cyngor 1:1 (yn y cartref yn ôl yr angen)


Darparwr Arweiniol:  Michelle Williams (CAB Gwynedd)

Darparwyr:   Gwasanaeth  Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd              
                    Gwynedd Ni
                    GISDA
                    Caban Bach Barnados


Er mwyn derbyn mynediad i’r gwasanaethau a comisiynwyd gan Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd, bydd rhaid dilyn trefn cyfeirio â osodwyd gan Gyda’n Gilydd.

Cysylltwch gyda Tim ‘Gyda’n Gilydd’ am fwy o fanylion: 01286 676128 /
gydangilydd@gwynedd.gov.uk

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi